Ma. 25-11: Gouda zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

Gouda  zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleuren op 25 november het Stadhuis van Gouda, de toren van de Sint-Jan en de Goudse Lichtfabriek oranje en Cultuurhuis Garenspinnerij en Cinema Gouda zelfs de gehele 16-daagse periode. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat percentage ook schrikbarend. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen. De campagne wordt wereldwijd gecoördineerd door UN Women, de VN organisatie voor vrouwenrechten en op Gouds niveau opgepakt door Zonta Club Gouda e.o. en Soroptimistclub Gouda e.o.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander landmark door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Time Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

De start van de VN-campagne in Gouda start op maandag 25 november om 17.15 uur  bij het stadhuis van Gouda op de Markt, met  bijdragen van wethouder Corine Dijkstra,  het Vrouwen Opvang Centrum en (ex) stadsdichter Hanneke Leroux.

Aansluitend worden om 17.45 uur  de vijf gebouwen tegelijkertijd aangelicht. 

Connectie met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De Orange the World campagne levert een bijdrage aan de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 werden afgesproken in de Verenigde Naties. Doel 5 gaat specifiek over het verbeteren van de mensenrechten en positie van vrouwen en meisjes, waarvan het stoppen van geweld een essentieel onderdeel is. Het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes vergt inspanning op alle niveaus; internationaal, nationaal en lokaal. Een belangrijke stap hierin is bewustwording onder burgers over de aard en omvang van het probleem.

 Achtergrondinformatie
Een kaart van Nederland met de volledige lijst van deelnemende gemeenten en provincies is te vinden op de website: www.orangetheworld.nl/map. Ook zijn daar de activiteiten van maatschappelijke organisaties rond the Orange the World campagne opgenomen.

In Nederland wordt de Orange the World campagne gecoördineerd UN Women Nederland, Zonta International en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao.

 UN Women Nederland is de Nederlandse tak van UN Women, de organisatie van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Het UN Women Nationaal Comité Nederland (UN Women NC Nederland) vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd.

Zonta International en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao zijn serviceclubs van actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van de positie en status van vrouwen over de hele wereld.