Ma. 23-4: Socratisch Café Gouda

Gouda – Wilt u een avond meedenken over goede zorg? Met zorg bedoelen we daarbij niet zozeer professionele zorg, maar alledaagse zorgrelaties. De een zorgt altijd, de ander zorgt soms, maar we hebben allemaal zorgtaken.

Op maandagavond 23 april van 19.30 tot 22.00 uur is er weer een Socratisch Café, maar ditmaal op een andere locatie (Bunnik Services, Stationsplein 7A, Gouda). Daar hebben we gesprekken met spelregels. Iedereen kan meedoen.

Dit keer wordt het een zorgdialoog met een oefening in het benoemen en afwegen van de waarden die ten grondslag liggen aan de keuzen die we maken in zorgsituaties. Voor het programma zie www.degoudseschool.nl/socratischcafe. Deelname kost 7,50 euro, aanmelden kan door een mail te sturen naar nico@nkoning.nl.

Uw evenement ook op de lokale nieuwssite GoudaFM?
Mail uw evenement naar redactie@degouda.nl

23-04-2018 12:19