Ma.21-03: Alzheimer Café

Maandagavond 21 maart wordt een Alzheimer Café gehouden in Reeuwijk, De Reehorst, Treebord 19. U bent welkom vanaf 19.00 uur en de avond duurt tot ongeveer 21.15 uur.

Mensen met de ziekte van Alzheimer hebben vaak in toenemende mate last van geheugenproblemen. Ook het gedrag veranderd veelal; mensen trekken zich soms terug of men uit zich juist boos, omdat men zich niet goed begrepen voelt. Vaak hebben mensen met deze ziekte ook problemen om te zeggen wat ze precies bedoelen. Op financieel gebied heeft dat ook de nodige consequenties. Vergeten hoe je geld moet pinnen, of de code van je pinkaart vergeten, laat staan nog ingewikkelder transacties met geld uitvoeren. Dus ook hier geldt dat mensen met dementie steeds vaker geholpen moeten worden bij het beheer van hun financiën. Vaak kan dit vrijwillig binnen de familie geregeld worden, maar soms zijn ingrijpender maatregelen nodig. De meest verstrekkende juridische maatregel is bv. het door de rechter aanstellen van een curator die de verantwoordelijkheid neemt voor het regelen van de financiën.
De heer Hennevelt van de Rabobank heeft de nodige deskundige ervaring in het adviseren en helpen van mensen die met bovengenoemde financiële problemen te maken hebben.
De medewerkers van de bank willen daarin hun expertise en betrokken deskundigheid inzetten om mensen zo goed mogelijk bij te staan.
Er kunnen aan hem vragen worden gesteld en natuurlijk kunnen ook eigen ervaringen worden uitgewisseld met elkaar.
Een stand met informatie over dementie en aan dementie gerelateerde onderwerpen is aanwezig, en daar vindt u ook een brochure over juridische aspecten met betrekking tot dementie.