Ma.19-01: Thema avond over de zorg

Na 1 januari 2015 is de gemeente Gouda verantwoordelijk geworden voor de zorg. Hierbij wordt er veel verwacht van zorgvragers en hun omgeving wat ook blijkt uit begrippen als eigen kracht, keuzevrijheid en burgerparticipatie. Tijdens de thema avond op maandag 19 januari in zorgcentrum de Savelberg stellen we de vraag of Gouda wel klaar is voor deze transformatie van de zorg?

Ervaring in Gouda
Tijdens de thema avond ‘ Zorg in Gouda: Vernieuwen of bezuinigen’ zullen drie ervaringsdeskundigen uit Gouda vertellen hoe zij de ‘zorg in Gouda’ ervaren en wat er voor hen verandert. Petra Vennink (@PetraVen) is rolstoelgebonden en is een geweldig voorbeeld van ‘Eigen kracht’. Zij zal ingaan op de vraag wat ‘eigen kracht’ is, waar grenzen liggen en wat er verwacht mag worden van zorgvragers. Esther de Graaff (@Estherc75) zal het thema ‘keuzevrijheid’ toelichten aan de hand van haar eigen ervaringen als moeder van een kind met klassiek autisme. Cees van Gelder is als matchmaker verbonden aan het Burennetwerk Gouda en zal reflecteren op het thema burgerparticipatie.

Sprekers
Naast deze ervaringsdeskundigen zal Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, vertellen waarom de decentralisatie van de zorg nodig was en wat de visie van de ChristenUnie is op deze transitie. Daarna zal Wout Schonewille, Raadslid in Gouda, ingaan op de manier hoe dit geconcretiseerd is in Gouda en waar volgens de ChristenUnie nog aandachtspunten liggen.

Advertisements

Thema avond
Deze avond zal plaatsvinden op maandag 19 februari. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom in zorgcentrum de Savelberg, Savelberghof 200 in Gouda. Deze thema avond wordt georganiseerd door de ChristenUnie om samen met de stad in gesprek te gaan over zorg in Gouda.