Ma.19-01: Start tentoonstelling Plateelbakkkerij Ivora (1914-1965)

Gouds sieraardewerk voor iedereen

In de afgelopen decennia heeft Museum Gouda diverse tentoonstellingen en begeleidende publicaties gerealiseerd over de Goudse aardewerkfabrieken, onder andere de Plateelbakkerij Zuid-Holland in 1994. Als laatste vertegenwoordiger is nu de Plateelbakkerij Ivora van Ivon van der Want aan de beurt. De tentoonstelling is te zien van 18 januari tot en met 17 mei 2015.

De Goudse plateelindustrie, dat wil zeggen de productie van gedecoreerd sieraardewerk, begon in 1898 met de oprichting van de Plateelbakkerij Zuid-Holland. Voor die tijd was Gouda eeuwenlang bekend vanwege de kleipijpen en het grof gebruiksaardewerk. In navolging van het succes van de Zuid-Holland, gingen pijpenmakers van oudsher, zoals Regina, Goedewaagen, Zenith en Ivora vanaf 1914 ook sieraardewerk (plateel) maken. In het begin leek dit aardewerk nog sterk op dat van de Zuid-Holland, maar gaandeweg kreeg elke plateelbakkerij een eigen, herkenbaar assortiment.

Advertisements

Sieraardewerk van Ivora onderscheidt zich van de andere Goudse fabrieken door een relatieve eenvoud in decors en uitvoering. Ook het aantal modellen was beperkt en bovendien werkte men opvallend veel in opdracht van derden. Er werd zowel mat als glanzend glazuur toegepast en toen de nood echt aan de man kwam, omstreeks 1930 gedurende de Economische Crisis, schroomde men zelfs niet ‘koudlak’-aardewerk te maken, voorzien van florale en abstracte decors, maar ongeglazuurd. In datzelfde jaar was er ook korte tijd een aparte afdeling kunstnijverheid onder leiding van kunstenaar Jan Schonk.

Bij de tentoonstelling verschijnt een speciale editie van het tijdschrift ‘Vormen uit Vuur’, geschreven door verzamelaar en auteur Barbara Walraven. De tentoonstelling is te zien van 18 januari tot en met 17 mei 2015.