SP voert woonlasten onderzoek uit onder huurders

De SP Gouda zal deze week en volgende week opnieuw een woonlastenonderzoek onder huurders uitvoeren. Het woonlastenonderzoek wordt uitgevoerd omdat in de afgelopen 2 jaar de huurprijzen van de (sociale) huurwoningen met gemiddeld 10% gestegen zijn. Dit is het gevolg van het kabinetsbeleid zoals de verhuurderheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging. Daarnaast stijgen ook andere woonlasten zoals de rioolbelasting.

Meer onderbouwing
In november 2014 sprak de SP Gouda 70 bewoners van sociale huurwoningen tot 650 euro in Gouda. Uit dit eerste woonlastenonderzoek kwam naar voren dat ruim 61% van de ondervraagden nu al moeite heeft om de woonlasten te voldoen. Reden voor de SP Gouda om meer bewoners te spreken. 22 januari zal Goverwelle en Bloemendaal aangedaan worden en op 29 januari volgt Korte Akkeren. `We willen weten of deze bezorgdheid van huurders breed gedragen wordt`, aldus Lenny Roelofs, fractie voorzitter van de SP Gouda. `In de gemeenteraad zijn we bezig om een nieuwe woonvisie te maken. Betaalbaarheid van de huren is voor de SP een belangrijk punt, ons onderzoek is hierin een belangrijke onderbouwing`.

Mozaïek Wonen
Mozaiek Wonen heeft onlangs aangekondigd de huur voor bewoners met een smalle beurs met maximaal 2,5% te verhogen ( 0,5% boven de inflatienorm van 2%). Een goed begin, maar volgens de SP is er meer nodig. Ook de bewoners met een middeninkomen hebben last van de huurverhoging. Een steeds groter deel van het inkomen gaat naar de woonlasten waardoor er minder overblijft. Slecht voor de huurder en slecht voor de economie.

Advertisements

Landelijk meldpunt Huur Te Duur
De SP krijgt steeds meer signalen dat de inkomensafhankelijke huurverhoging tot betalingsproblemen leidt bij huurders. Huurders met betalingsproblemen kunnen daarom ook bij het landelijk meldpunt “Huur Te Duur” van de SP hun verhaal melden.