Ma.15-02: Alzheimer Café

Op maandag 15 februari wordt een Alzheimer Café gehouden in “Savelberg”, Savelberghof 200 te Gouda. Inloop vanaf 19.00 uur, het gespreksonderwerp begint om 19.30 uur. De avond duurt tot ongeveer 21.15 uur.

Rosan Tiggeloven, werkzaam als ergotherapeut bij Zorgpartners, zal vertellen wat zij doet voor mensen met dementie (Alzheimer) en hun naasten in de thuissituatie.
De ergotherapeut werkt via het EDOMAH programma. De oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut gaan een samenwerkingsverband aan met als doel de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Regie, plezier en voldoening van de oudere met dementie bij zijn activiteiten staan voorop. De ergotherapeut geeft toegespitste informatie over het ziektebeeld en de gevolgen ervan op het gedrag van de dementerende oudere. De mantelzorger en de ergotherapeut zoeken samen naar alternatieven, oplossingen en een nieuwe balans. Omdat mensen langer thuis moeten wonen is deze vorm van hulp en begeleiding belangrijk. Er is deze avond volop gelegenheid om Rosan vragen te stellen en verder met elkaar door te praten.

Een leestafel met materiaal over dementie en aan dementie gerelateerde onderwerpen is aanwezig.