Ma.13-06: Gouwenaars praten mee over nieuwe bestemming Gouwekerk

Fore (Fonds Ontwikkeling Religieus Erfgoed) houdt maandagavond 13 juni vanaf 19.00 open atelier in de Gouwekerk aan de Hoge Gouwe 41. Tijdens dit atelier kunnen Gouwenaars met elkaar van gedachten wisselen over de toekomstige invulling van dit Rijksmonument.

Het in 2000 zorgvuldig gerestaureerde kerkgebouw aan de Hoge Gouwe 41 staat er volgens Fore fraai maar functieloos bij. Na de verkoop van het gebouw dat jarenlang in gebruik was als kerk, moet er nu een nieuwe bestemming worden gevonden. Daarbij valt onder meer te denken aan appartementen, zorgfuncties, horeca en winkels. Maar er zijn nog meer bestemmingen denkbaar.

Invulling Gouwekerk
Omdat de kerk de Gouwenaars aangaat, en omdat Fore verwacht dat er onder de inwoners van Gouda veel ideeën leven, nodigt men iedereen uit voor het open atelier op 13 juni. Tijdens dit atelier zal er met elkaar, mogelijk in meerdere groepen, van gedachte worden gewisseld over alle mogelijke bestemmingen en denkbare combinaties daarvan in de kerk. Deze ideeën kunnen meteen worden opgeschreven of worden uitgetekend op de aanwezige plattegrondtekeningen in de kerk. De toegang is vrij.

Advertisements