“Bestraf gezinnen niet met een ‘kindertaks’ via afvalbeleid”

CDA en SGP roepen raad en college op tot solidariteit met gezinnen en middeninkomens

GOUDA – Het nieuwe afvalbeleid dat wethouder Hilde Niezen (GroenLinks) vorige week presenteerde, leidt tot een lastenverzwaring voor gezinnen. De wethouder weigert gezinnen tegemoet te komen en stelt dat wie meer vervuilt ook meer moet betalen. Daardoor dreigt het plan ‘Afval scheiden loont’ voor gezinnen juist uit te draaien op een fikse strop. De fracties van CDA en SGP roepen college en raad dan ook op solidair te zijn met middeninkomens en gezinnen niet te bestraffen met een ‘kindertaks’ via het afvalbeleid.

In het coalitieakkoord stelt de coalitie dat afval scheiden moet lonen. Daarom wil het college per 1 juli 2017 het DIFTAR-systeem invoeren in Gouda. Inwoners betalen daarbij voor de hoeveelheid restafval die ze per jaar hebben. Het vaste tarief voor afvalstoffenheffing gaat dan omlaag en wordt aangevuld met een bedrag per keer dat restafval wordt aangeboden.

Advertisements

Solidariteit
CDA en SGP delen de wens duurzamer om te gaan met afval in Gouda, maar vrezen dat met name gezinnen met opgroeiende kinderen de rekening gepresenteerd krijgen. De afvalstoffenheffing gaat uit van een gemiddeld vast tarief voor meerpersoonshuishoudens. “Zelfs als ze hun best doen het afval te scheiden, zullen grotere gezinnen straks fors duurder uit zijn, omdat ze door hun omstandigheden nu eenmaal meer afval hebben. En dat staat haaks op de belofte van het college en de wethouder dat afval scheiden loont”, zo stellen Martijn van der Wind, burgerraadslid voor het CDA en Harold Hooglander, burgerraadslid voor de SGP. Beiden wijzen erop dat dit niet de bedoeling kan zijn van partijen die gezinnen en solidariteit hoog in het vaandel hebben.

Luiers
Bepaalde doelgroepen wil de wethouder tegemoetkomen, zoals inwoners die om medische redenen incontinentiemateriaal nodig hebben. Die krijgen een compensatie, omdat luiers niet gerecycled kunnen worden. Eenzelfde compensatie weigert de wethouder echter voor babyluiers. CDA en SGP betreuren die keuze. Het kan ook anders. Zo geeft bijvoorbeeld gemeente Veenendaal huishoudens van zes personen of meer vijftig procent korting op het tarief voor het aanbieden van restafval. Van der Wind en Hooglander hopen dat de Goudse gemeenteraad oog heeft voor de lastendruk van grotere gezinnen en dat eenzelfde regeling ook in Gouda kan rekenen op steun. Want zeker als het inkomen iets boven de minima-grens zit, tikt dat op jaarbasis behoorlijk door.

Betere alternatieven
Tijdens de verkennende vergadering ging de wethouder niet in op mogelijk betere alternatieven, zoals de innovatieve ontwikkeling op het gebied van synthesegas. Daarbij wordt restafval omgezet in gas, als grondstof voor de chemische industrie. Een ontwikkeling die niet alleen een oplossing biedt voor restafval, maar ook leidt tot een duurzame chemische industrie.