Ma.04-05: Stille tochten

Voorafgaande aan de plechtigheid op de Markt vertrekt om 18.40 uur een Stille tocht vanaf de oude begraafplaats aan de Vorstmanstraat. Om 18.45 uur vertrekt er een Stille tocht vanaf de rooms-katholieke begraafplaats aan de Graaf Florisweg en om 18.40 uur een Stille tocht vanaf de begraafplaats IJsselhof aan de Goejanverwelledijk.

Op de oude begraafplaats aan de Vorstmanstraat worden vanuit de Stichting 4 en 5 Mei Gouda, bloemstukken gelegd op het graf van W. v. Maastrigt, het graf van B. Lens en op het graf van A. de Rijke. Ook hun nabestaanden krijgen de gelegenheid om bloemen te leggen.

Deze Stille tocht komt om ongeveer 19.15 uur langs het gebouw De Haven aan de Oosthaven, waar de aanwezigen, die de dodenherdenking in het Metaheerhuis hebben bijgewoond, zich bij deze tocht zullen aansluiten. Vervolgens gaat deze tocht naar het Joodse Poortje in het Raoul Wallenbergplantsoen. Hier zal een afvaardiging van de Stichting Gouds Metaheerhuis als eerste een bloemstuk leggen uit naam van Mevrouw S.R. Meijer – Teixeira de Mattos, de directrice van het vroegere Joodse bejaardentehuis in Gouda. Aansluitend zal vanuit de Stichting 4 en 5 Mei Gouda een krans worden gelegd. Na invoeging van leerlingen met een roos zal de Stille tocht zich voortzetten richting de Markt. In de Lange Tiendeweg zal deze Stille tocht samen worden gevoegd met de derde Stille tocht, die aanvangt bij de hoofdingang van de begraafplaats IJsselhof.

Op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Graaf Florisweg worden eveneens vanuit de Stichting 4 en 5 Mei Gouda, bloemstukken gelegd op het graf van A. de Korte en op het graf van J. Snoeij. Aan hun nabestaanden wordt ook de gelegenheid geboden tot het leggen van bloemen.

Tijdens deze Stille tocht zal om 19.15 uur bij het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein, een bloemstuk worden gelegd bij het herdenkingsmonument T. Pille.

De aanwezigen, die de bijeenkomst van de Raad van Kerken in de Agnietenkapel hebben bijgewoond, zullen zich ter hoogte van de St. Anthoniestraat aansluiten bij deze tocht.
Op de begraafplaats IJsselhof aan de Goejanverwelledijk worden vanuit de Stichting 4 en 5 Mei Gouda bloemstukken gelegd op het graf van F.J.A. van Eijk en G. Zuidam. Deze Stille tocht zal zich samenvoegen met de Stille tocht vanaf de begraafplaats aan de Vorstmanstraat in de Lange Tiendeweg.

De drie Stille tochten, waarbij iedereen zich kan aansluiten, zullen rond 19.35 uur aankomen op de Markt.