Ma.04-05: Herdenkingsplechtigheid op de Markt

De herdenkingsplechtigheid op de Markt zal om 19.40 uur aanvangen met klokgelui van de kerktoren van de St. Janskerk. De voorzitter van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda, de heer J.C. van Ingen, verwelkomt de aanwezigen en doet mededelingen over het programma, waarna aansluitend de koorleden van Gouda’s Lieder Tafel het “Lied der achttien doden” van Jan Campert ten gehore zullen brengen. Aansluitend zal het koor het lied “Let there be peace on Earth” dat voor dit koor bewerkt is door de dirigent, de heer Han-Louis Meijer, ten gehore brengen.

Een trompettist luidt met de “Last Post” de twee minuten stilte in om even vóór 20.00 uur.

Na het verbreken van de stilte volgt het gezamenlijk zingen van de twee coupletten van het Wilhelmus.

Advertisements

De declamatie wordt dit jaar verzorgd door Laura Lotte Hengeveld met het gedicht “ik vraag mij af”

Vervolgens zal de burgemeester van Gouda vanwege deze bijzondere herdenkingsplechtigheid een korte toespraak houden.

Aansluitend volgt het leggen van 3 kransen namens de Goudse bevolking, uit respect voor de leden van het Voormalig Verzet en namens alle veteranen.

De burgemeester, de aanwezige kinderen en veteranen openen het defilé.

Kamerorkest Kunstpuntgouda

Tijdens de officiële kranslegging zal het kamerorkest van Kunstpuntgouda 1 koraal uit de Mattheus Passion en 2 koralen uit de Johannes Passion ten gehore brengen. Tijdens het defilé brengt het kamerorkest diverse passende werken ten gehore. Tevens zal het kamerorkest het zingen van de bekende twee coupletten van het Wilhelmus muzikaal begeleiden.

Bloemen en bloemstukken

Voor een ieder bestaat de gelegenheid om tijdens het defilé bloemen en bloemstukken neer te leggen bij het Herdenkingsmonument, dat geflankeerd wordt door twee Erewachten in de traditionele uitrusting van de Binnenlandse Strijdkrachten. Op deze wijze wordt aan een ieder ruimschoots gelegenheid geboden zijn of haar gevoelens van dankbaarheid voor de verworven vrijheid tot uiting te kunnen brengen.

Parkeren minder validen op de Markt

Bent u slecht ter been en komt u met de auto? Dan is er beperkte parkeermogelijkheid op de Markt. Parkeren kan alleen als u zich van tevoren aanmeldt met vermelding van het kentekennummer van uw auto bij Arie Anker, e-mail arie.anker@gouda.nl of telefonisch 06-15628784.