Ma. 03-10: Lezing: Liberaal Christendom

“Hoe kun je vandaag de dag over God spreken of vormgeven aan een door geloof geïnspireerde levensstijl?” Een van de vragen die aan de orde komen in het boek ‘Liberaal christendom. Ervaren, doen denken’. Op maandag 3 oktober houdt Jan Offringa op uitnodiging van Federatie Gouda een lezing over het boek.

Samen met de Groningse hoogleraren Rick Benjamins en Wouter Slob vormde Jan Offringa de redactie van het boek en schreef hij twee hoofdstukken. Na zijn inleiding is er alle ruimte voor reacties en vragen. Kennis van het boek is niet nodig.

Jan Offringa is predikant in de protestantse gemeente te Kesteren. Samen met een aantal gemeenteleden schreef hij in 2014 het boek ‘God is niet te vangen’. Eerder verscheen van zijn hand ‘Na een gezonde geloofscrisis, over geloof, twijfel en moderne theologie’. Als voorzitter (2005-2010) van theologenbeweging Op Goed Gerucht was hij onder andere betrokken bij de totstandkoming van de Doornse Catechismus.

Advertisements

De lezing wordt gehouden op maandag 3 oktober in Het Kantoor van Nu aan de Peperstraat 20.
De aanvang is 20.00 uur.
Toegang is 5.00 (voor leden gratis).
De Federatie Gouda is een geloofsgemeenschap die haar inspiratie vindt daar waar christendom, compassie en cultuur elkaar raken.

Kijk voor meer informatie op www.federatiegouda.nl .