Ma. 02-12: Informatiebijeenkomst voor omwonenden Residence Rondist

CareLess Residences ontwikkelt in verschillende woonplaatsen in Nederland appartementen voorsenioren, al of niet met een zorgbehoefte. De voormalige T & D Multimarkt aan de Wethouder Venteweg 2A al geruime tijd leeg. CareLess Real Estate B.V. heeft het gebouw recentelijk aangekocht. In nauwe samenwerking met de Residence Rondist zal er een kleinschalige woonvorm worden gerealiseerd voor senioren met een intensieve zorgbehoefte (dementie).

Voor de omwonenden is er een informatiebijeenkomst gepland om hen te informeren over de beoogde planontwikkeling “Residence Rondist“.
Er zal een toelichting worden gegeven op de te realiseren zorgappartementen en eventuele vragen van omwonenden zullen worden beantwoord.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 2 december 2019 a.s. van 14.00 tot 15.00 uur. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de ruimte in het gebouw van de Wijkvereniging Achterwillens aan de Sluismeesterslag 4, 2805 DZ Gouda.
U kunt gewoon binnenlopen. Er staan borden opgesteld met daarop de uitgewerkte tekeningen en zogenaamde “Artist Impressions”.

02-12-2019 09:00