Lichaamstaal liegt niet

Gouda – Naast de spreektaal heeft elk mens een lichaamstaal. Niet iedereen is zich hiervan bewust en zeker niet dat de lichaamstaal veel meer van het innerlijk kan weergeven. Door lichaamstaal te observeren vanuit de methode Hendrickx, wordt de achtergrond van onze gedrags- en leerpatronen naar de voorgrond gehaald. Kinderen van 0 tot 3 jaar doen kennis op door dingen te doen. Vanaf 4 jaar komt er meer dynamiek in het lichaam en wordt het bewuste leren ook aan het werk gezet. Leer- en gedragspatronen bepalen hoe een mens zich uitdrukt. Daar is lichaamstaal een groot onderdeel van.

Met de kennis van lichaamstaal kun je anders naar mensen kijken
Joke Middelkoop en Tilly Graafland hebben via hun praktijk “Fier” van observeren een belangrijk onderdeel van hun beroep gemaakt. Lichaamstaal is namelijk essentieel bij hun vakkundige waarnemingen, die de basis vormen voor het ontdekken en onderkennen van problemen. Daarbij bieden zij een pragmatische hulp aan opvoeders, mensen in het onderwijs of zorgverlening om wezenlijk en dieperliggende problemen van kleuter tot volwassenen boven water te halen. Als een kind geen tijd of de gelegenheid krijgt om de fasen van ontwikkeling goed te doorlopen, kan dit van invloed zijn op leer- en gedragspatronen. Problemen kunnen zich voordoen in de jeugd maar soms ook pas in een later stadium, bijvoorbeeld in de werkomgeving. Met een studie van de lichaamstaal van het kind of de betreffende persoon, komen oorzaken beter en sneller aan het licht.

Fier hanteert geen belastende behandeling
Beide dames maken gebruik van hun eigen opleidingen, kennis en ervaring en passen daarbij de Hendrickxtherapie toe. Geen lange sessies met uitputtende discussies of gesprekken, maar een manuele behandeling. Via de lichaamstaal wordt “afgelezen” hoe een kind of volwassene doet zoals hij of zij doet. Daarmee kan ook helderheid worden verschaft aan ouders, begeleiders of aan de persoon zelf. Een kind dat vastloopt op welke manier dan ook, kan hinder ondervinden van de tegenstrijdigheid tussen de eigen logica en die welke het in het leerproces wordt/werd opgelegd. Volwassenen kunnen vastlopen ondanks het beschikken over voldoende kwaliteit en motivatie doordat slechts een deel van hun capaciteiten beschikbaar is. Het overige deel is dan (nog) niet bereikbaar. Door de aangelegde mogelijkheden in gebruik te leren nemen, kost leren presteren en/ of contact maken minder moeite en stress.

Advertisements

De manuele technieken van Fier onderga je als weldaad
Een onderzoek en observatie van de lichaamstaal geeft zowel de persoon als de begeleider inzicht in de achtergrond van een leer- of gedragsprobleem. Dit draagt bij aan “ het begrepen en gekend” worden. De aansluitende therapie bevordert de kwaliteit van het dagelijks functioneren door verbetering van o.a. het lichaamsgevoel, het zelfvertrouwen, de concentratie en spontaniteit. Zowel bij groot als bij klein. In het inspiratiehuis te Gouda geven Joke en Tilly een boeiende lezing die je daarna anders naar mensen doet kijken. Lezing Bestaanszekerheid: aangeboren, aangeleerd, gevoed door onze leefwereld?

Inspiratiehuis Gouda Peperstraat 20

Zaterdag 24 november 2018 van 14.00 tot 16.00 uur
12,50 euro excl. BTW
Zaal open om 13.30 uur
Een hapje en een drankje na afloop zijn in de prijs inbegrepen.
Tickets: www.hetkantoorvannu.nl

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

18-11-2018 17:45