Lansingerland tekent contract glasinzameling met Cyclus

Op donderdag 29 januari zetten wethouder Simon Fortuyn van de gemeente Lansingerland en algemeen directeur Leendert van Bloois van Cyclus hun handtekening onder een nieuw afvalcontract. Vanaf 1 juli 2015 verzorgt Cyclus in deze gemeente de glasinzameling en zorgt het bedrijf dat het glas duurzaam verwerkt wordt.

Cyclus is trots op de nieuwe overeenkomst, die duurt tot en met 31 december 2017 en twee keer een verlengoptie heeft van een jaar. “Lansingerland streeft ambitieuze milieudoelstellingen na. Duurzaam afvalbeleid is daar een belangrijk onderdeel van. De gemeente wil haar afvalscheidingspercentage van 47% verhogen naar minimaal 55%. Dat begint met het scheiden en hergebruiken van waardevolle afvalstromen, zoals glas”, zegt Van Bloois. “Ik ben verheugd dat de gemeente ons deze belangrijke maatschappelijke taak toevertrouwd. Want afval is grondstof en glas is 100% recyclebaar.”

Werken aan milieuwinst
Het apart inzamelen en verwerken van glas levert op verschillende manieren milieuwinst op. Ten eerste hoeft glas dat niet bij het restafval belandt, niet verbrand te worden. Daarnaast zijn er minder grondstoffen uit de natuur nodig als glas wordt gerecycled. Bovendien zorgt hergebruik voor een energiebesparing van 25% en minder CO2 uitstoot. Dit komt omdat er voor het maken van nieuw glas met oud glas minder warmte nodig is, dan als er zand, soda en kalk gebruikt worden.

Glas in ‘t bakkie
Er is in Nederland nog veel winst te halen met glas. Van de 500 miljoen kilo glas die jaarlijks wordt weggegooid, verdwijnt er nog circa 150 miljoen bij het restafval. Dat is zonde en daarom heeft Cyclus afgelopen jaar ook actief met haar klantgemeenten meegedaan aan de campagne ‘Glas in ’t bakkie’. Van Bloois tot slot: “Inwoners moeten weten dat het scheiden van glas nu nog makkelijker is. Het glas hoeft niet omgespoeld te worden en de deksels mogen erop blijven. Glas in ’t bakkie is dus een makkie. Op naar een glasscheidingspercentage van 100% in Lansingerland.”