Lagere lasten voor inwoners door nieuw contract met Cyclus

Gouda – Cyclus blijft ook de komende vijf jaar de afvalinzameling, (straat)reiniging en gladheidsbestrijding doen in Gouda. Het dagelijks beheer van de openbare ruimte, zoals het groenonderhoud, gaat de gemeente weer zelf oppakken. Omdat Cyclus meer marktgericht gaat werken, kan de afvalstoffenheffing voor inwoners van Gouda vanaf 2019 verder dalen. Naar verwachting gaan huishoudens jaarlijks tussen de 35 en 40 euro per huishouden minder betalen.

Het bestaande contract tussen Cyclus en de gemeente loopt af. Het afgelopen jaar heeft de gemeente daarom, samen met de andere gemeenten die deelnemen in Cyclus, flink onderhandeld. Kwaliteit en prijs waren onderdelen van de onderhandeling. Een lagere prijs is belangrijk, want de inwoner betaalt via de Afvalstoffenheffing voor Cyclus.

Promen
Het dagelijks beheer van de openbare ruimte gaat terug naar de gemeente. Dat heeft gevolgen voor zo’n zeventig arbeidsplaatsen bij Cyclus. Ongeveer zes mensen gaan over naar de gemeente, de anderen worden van werk naar werk geleid, aldus Jan Krapels, algemeen directeur Cyclus. De gemeente gaat Promen inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return) aan een baan te helpen.

Advertisements

Afvalscheiding
Gouda gaat in twee stappen ongeveer twintig procent minder betalen voor de diensten van Cyclus: dertien procent in 2018, plus zeven procent in 2019. Dit betekent dat Gouda in het nieuwe contract jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen euro minder gaat betalen voor afvalinzameling en 0,5 miljoen voor straatreiniging dan in 2016.