Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Lokum

Op woensdagochtend 18 maart is mevrouw Lokum-van der Waals door burgemeester Schoenmaker geridderd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Lokum ontving deze onderscheiding voor haar jarenlange, intensieve inzet voor de kerk. Het lintje werd haar opgespeld tijdens een gesprekskring over de bijbel.
De overtuiging van Gerrie Lokum is dat er verschillende wegen zijn om te geloven en dat het er juist om gaat mensen uit die verschillende kerkelijke stromingen te binden. Mevrouw Lokum zoekt altijd verbondenheid, oecumene is haar op het hart geschreven. Zo was zij ruim 20 jaar diaken en ouderling in de Westerkerk. Ook maakte zij mede het radioprogramma ‘Kerk in de buurt’ van Gouwestad en was webredacteur van het programma. Zij organiseert Vespers die zij verbindt aan een liturgische kalender. Deze kalenders worden verspreid over drie katholieke gemeenschappen, de Evangelisch Lutherse Gemeente, de Oudkatholieke kerk, De Veste, de Ontmoetingskerk en de Westerkerk. Mevrouw Lokum maakte deel uit van de eindredactie van het kerkblad voor de PKN-gemeente in Gouda en was ondermeer ook lid van de liturgiecommissie.