Do.19-03: Informatiebijeenkomst Energie Coöperatie Gouda

Op donderdag 19 maart is er voor bewoners van Bloemendaal en Plaswijck een eerste informatiebijeenkomst over energiebesparing en duurzaamheid. De bijeenkomst wordt georganiseerd door bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck, met medewerking van de gemeente Gouda, de Omgevingsdienst Midden–Holland, het regionaal Duurzaam Bouwloket, Duurzaam Bouwadvies en de Energie Coöperatie Gouda. Aan de orde komen het nieuwe EnergieLabel voor woningen, de wijkactie met Warmtescanfoto’s, collectieve wijkacties voor energiebesparing en de plannen van de nieuwe Energie Coöperatie Gouda. Op een warmtescanfoto is goed te zien waar en hoeveel warmte er weglekt uit een woning. Op basis daarvan is een gericht advies te geven voor isolatie- en energiebesparingsmaatregelen. De nieuwe Energie Coöperatie Gouda richt zich op het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen. De aanvang is 20 uur, de locatie de Veste. De toegang is gratis, maar aanmelden via info@wijkteamplaswijck.nl wordt op prijs gesteld. Zie voor meer informatie de website www.wijkteamplaswijck.nl .