Komt allen: informatieavond over de herbestemming van de PWA-kazerne

De vereniging ‘Gouda Noord zoals het Hoort’ roept Gouwenaars alsnog op om vanavond naar de informatieavond over de herbestemming van de PWA-kazerne te komen. Dit na een gesprek met b en w, waarbij is toegezegd dat de vereniging spreektijd krijg. De infoavond begint om 20.00 uur. Eerder riep de buurtvereniging op tot een boycot. De buurt is tegen de komst van een islamistisch centrum in de voormalige kazerne. Het comité wil dat behalve de verkeersafwikkeling ook het woon en leefklimaat in de buurt bij het besluit wordt betrokken.