KETTINGBRIEF door Gouda!

In de aanloop naar de tentoonstelling ERASMUS 2016, zetten Gouwenaren de muts van Erasmus op en schrijven een kettingbrief. De eerste brief richtte Gerard de Kleijn aan Paul Abels.
Paul Abels schrijft nu op zijn beurt aan Chahid el Haddouddi, voorzitter van de stichting Boughaz. Vrijdagmiddag 27 februari zette Chahid de muts van Erasmus op.

Onderwerpen in de correspondentie zijn dezelfde als waar Erasmus 500 jaar geleden over schreef: oorlog en vrede, verdraagzaamheid, vrijheid van meningsuiting, etc. Elke briefschrijver is geheel vrij te bepalen waarover en aan wie hij of zij schrijft. Alle brieven worden in 2016 tijdens de Erasmustentoonstelling geopenbaard.

Chahid zal binnen drie weken aan zijn opvolger een brief sturen. Wie de ontvanger is van zijn brief, is op dit moment nog niet bekend.

Advertisements