Fietsen aan de kant!

Het plein tussen het Huis van de Stad, het station en Cinema Gouda moet fietsvrij worden. De gemeente, NS en de bioscoop overleggen over slimme manieren om mensen hun rijwiel elders te laten stallen. De drie partijen overleggen binnenkort over handhaving of andere oplossingen om het probleem aan te pakken. Een soortgelijke wegsleepregeling zoals de gemeente voor het Huis van de Stad heeft gedaan, behoort ook tot de mogelijkheden. De capaciteit van de betaalde en de gratis stalling moet voldoende zijn voor het fietsaanbod. Het gaat dus vooral om het gedrag van de fietsers en hoe we dat positief kunnen beïnvloeden. (Bron AD)