Kerk Turfmarkt definitief gesloopt

Het noodlot van de kerk aan de Turfmarkt lijkt getekend. Door een slechte fundering wordt het te kostbaar om de kerk te herstellen en rest sloop aldus de eigenaar Timpaan Projecten BV. De funderingspalen rotten aan de bovenkant door een fout in de fundering. Daarnaast wordt het pand steeds zwakker en gevaarlijker. Ook was er tot op heden geen haalbare herbestemming voor de kerk.

Omwonenden kunnen op 7 november meepraten over de toekomst van het terrein na de sloop.