Jongeren drinken minder alcohol!

In de afgelopen vijf jaar is het percentage jongeren in het voortgezet onderwijs in Hollands Midden dat alcohol drinkt, gedaald. Het percentage jongeren dat aangeeft in de laatste vier weken alcohol te hebben gedronken is gedaald van ongeveer de helft naar een derde. Ook roken minder jongeren dan vijf jaar geleden.
Dit zijn enkele resultaten uit de gezondheidspeiling 2013 onder jongeren in Hollands Midden uitgevoerd door GGD Hollands Midden.