Jeugd Olympia trapt seizoen sportief af

Zaterdag 22 augustus kwamen pupillen met hun ouders bij voetbalvereniging GC&FC Olympia bijeen voor de derde editie van Generation Next. Dit is de werktitel van een door GC&FC Olympia ontwikkeld programma waarbij met jeugdteams aan sportief en respectvol gedrag op en rond het voetbalveld wordt gewerkt.

Al sinds 2007 is het werken aan sportief en correct gedrag een speerpunt in het beleid van de vereniging. Geïnspireerd door de pedagogische aanpak van de vreedzame school, die veel van de 500 jeugdleden van Olympia al van hun school kennen, zijn er onder andere per team afspraken gemaakt over hoe er met elkaar een sportief seizoen van te maken. Afspraken als “ Wanneer de wedstrijd is afgelopen zeg je iets aardigs tegen de tegenstander, ook als je hebt verloren.” of “Mislukt een actie van een teamgenoot, dan blijf je positief en zeg je jammer de volgende keer beter.” De afspraken worden vastgelegd in een document met een teamfoto en worden binnenkort in bijzijn van de ouders besproken en ondertekend.

Ook de ouders gingen met elkaar in gesprek over hun bijdrage aan een sportief verloop van de wedstrijd. Niet mee-coachen, daar hebben we leiders voor; geen kritiek op de scheidsrechter; positief aanmoedigen en niet extreem op je eigen kind focussen; een andere ouder durven aanspreken bij negatief gedrag. Daarnaast kwam er veel informatie van onder andere het hoofd jeugdopleiding, die trots vertelde dat ieder team dit seizoen een gecertificeerde trainer heeft die aan de slag gaat met oefenstof uit een nieuw geschreven trainingsplan.

De ochtend werd afgesloten met een presentatie aan de ouders van de aanwezige teams en begeleiding. Daaronder het eerste meisjesteam in de 129-jarige geschiedenis van Olympia. Tot dit seizoen speelden meisjes alleen in gemengde teams. Het vrouwenvoetbal startte bij Olympia twee jaar geleden bij de senioren en vierde het eerste kampioenschap voor de zomer van 2015.

Met een vracht aan informatie voor ouders en afspraken in het team zijn de teams klaar voor hun eerste sportieve bekerwedstrijd op 29 augustus a.s..