Jan Krapels benoemd als directeur-bestuurder Cyclus

De aandeelhouders van Cyclus hebben Jan Krapels per 1 januari 2017 benoemd als directeur-bestuurder van Cyclus. Krapels (1952) geeft sinds 15 oktober 2015 op interim-basis reeds leiding aan het bedrijf.

Jan Krapels stond het afgelopen jaar aan het roer van Cyclus om het nieuwe businessmodel voor het bedrijf uit te werken en vorm te geven. Cyclus ontwikkelt door naar een toekomstbestendig afvalbeheerbedrijf en de dienstverlening met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte wordt fasegewijs afgebouwd tot 1 januari 2019.

De opdracht voor de komende jaren bestaat naast de dagelijkse leiding van het bedrijf onder andere uit het afronden van de omvorming van Cyclus, het doorvoeren van besparingsmaatregelen en het positioneren van Cyclus in de markt.

Jan Prins, voorzitter van Raad van Commissarissen en van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, is zeer verheugd met de benoeming van Krapels: “We hebben de heer Krapels leren kennen als een kundig en zeer betrokken bestuurder. De aandeelhouders en commissarissen hebben het volste vertrouwen dat onder zijn leiding de omvorming van Cyclus tot een modern en toekomstbestendig afvalbeheerbedrijf en de afbouw van BOR zorgvuldig en succesvol gebeurt.” Jan Krapels is blij met het vertrouwen: “Ik verheug me op de komende tijd bij Cyclus. Als uitvoeringsorganisatie laten we zien dat we onze opdrachtgevers optimaal ondersteunen bij het realiseren van de VANG-doelstellingen binnenshuis én buitenhuis. En dat in een betrokken omgeving waar we met elkaar duurzaamheid, social return on investment en het bevorderen van de transitie naar een circulaire economie concreet handen en voeten kunnen geven.”