Intentie tot grondverkoop Boegpad/Aakwerf 42

Gouda – Gemeente Gouda heeft het voornemen om grond te verkopen (perceel met kadastraal nummer M 7620). Naar het oordeel van de gemeente is er voor dit perceel een serieuze gegadigde: de stichting ASVZ.

De gemeente heeft de taak te voorzien in woonruimte voor mensen die niet zelfredzaam zijn. In Gouda is een tekort aan woonruimte voor deze doelgroep. Voor bijzondere doelgroepen wil de gemeente Gouda werken aan preventie en aan een goede huisvesting en inpassing in de wijk. Dit sluit aan bij de woon(zorg)visie 2030 van de gemeente Gouda.

Het doel van de grondverkoop is het realiseren van een woongebouw met circa 21 woningen voor begeleid wonen. De doelgroep betreft Wlz-cliënten en Wmo-cliënten met vergelijkbare zorgbehoefte, in de vermoedelijke leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar. De te bieden zorg bestaat uit voornamelijk begeleiding. De koper is verantwoordelijk voor het leveren van passende zorg, waaronder nachtzorg.

Advertisements

De stichting ASVZ heeft direct tegenover dit kavel reeds een zorgvoorziening die een gelijk zorgproduct levert aan cliënten / bewoners van de gemeente Gouda, waardoor een schaalvoordeel ontstaat in het aanbieden van de zorg op beide locaties. Dit komt de kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid voor een langere periode van de zorg ten goede.
ASVZ is aantoonbaar in staat om de voorziening op korte termijn te realiseren en rendabel te exploiteren. 2 andere partijen hebben reeds aangegeven geen interesse te hebben.

Partijen die eveneens het perceel willen verwerven voor de realisatie van woningen voor de doelgroepen kunnen tot uiterlijk 17 februari 2022 schriftelijk reageren op het voornemen. In de reactie dient te worden onderbouwd dat de gegadigde op het perceel circa 21 zorgwoningen voor Wlz- en Wmo-cliënten rendabel kan exploiteren.

Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar de Gemeente Gouda t.a.v. afdeling Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling t.a.v. mevrouw J. van Seumeren, telefoonnummer 14 0182, of per e-mail josy.vanseumeren@gouda.nl.

28-01-2022 15:11