Inrichten insectenplaza Goudse Hout (deel 1)

Gouda – Op vrijdag 20 mei om 13.00 uur gaat een twintigtal leerlingen van basisschool Vindingrijk met demissionair wethouder Klijmij-van der Laan aan het werk. Zij richten dan het eerste deel in van het insectenplaza in de Goudse Hout.

Vertrekpunt is het Ontmoetingsplein aan het Kale Jonkerpad. Het insectenplaza zal uiteindelijk uit vier delen bestaan, maar voor de resterende drie delen wordt nog financiering gezocht1.

Jan-Willem Hoogendoorn van de Werkgroep Wilde bijen (KNNV afd. Gouda) zal kort ingaan op het nut en de noodzaak van nest(el)ruimte voor wilde bijen.

Advertisements

Biodiversiteit onder druk
De biodiversiteit in Gouda staat onder druk en krijgt dit jaar gelukkig meer aandacht van politiek en bestuur. De werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout2 heeft het initiatief genomen een insectenplaza te maken. Niet alleen om extra nest(el)gelegenheid voor insecten te bieden maar ook om bezoekers van de Goudse Hout te interesseren voor dit vaak onbekende deel van het insectenleven.

Deel 1 van het insectenplaza is nu gereed om in te richten. Dat gebeurt op vrijdag 20 mei om 13.00 uur vanaf het Ontmoetingsplein aan het Kale Jonkerpad in de Goudse Hout.

Een twintigtal leerlingen van basisschool Vindingrijk zullen met wethouder Klijmij van der Laan (Algemeen Bestuur Groenalliantie) de laatste gaatjes boren en de beschikbare nestmaterialen in het insectenhotel plaatsen. Jan-Willem Hoogendoorn van de bijen groep KNNV zal kort iets vertellen over het nut van een insectenplaza.

1 Deel 1 van het insectenplaza is gefinancierd met bijdragen van NLDoet, het opfleurfonds van de gemeente Gouda, Staatsbosbeheer en bewonersvereniging Netwerk Achterwillens. 2 In de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout werken zo’n 25 vrijwilligers samen aan het bevorderen van biodiversiteit in balans met recreatie. Zij krijgen medewerking vanuit Staatsbosbeheer, het IVN IJssel en Gouwe, de KNNV Gouda en Omstreken, de Vrienden van de Goudse Hout, de Heemtuin Goudse Hout en het Netwerk Achterwillens. Nieuwsberichten uit deze werkgroep verschijnen regelmatig op http://www.groen.achterwillens.eu.15-05-2022 10:45