Ingezonden brief: Verontwaardiging bij omwonende over de aan Croda uitgereikte MVO Award

De redactie ontving onderstaande ingezonden brief van Het bestuur van de Vereniging Omwonden Schielands Hoge

Croda: prijs voor meest hinderlijke onderneming?

Enigszins verbaasd lazen wij afgelopen zaterdag dat Croda winnaar is geworden van de
MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) prijs van 2014. Volgens de jury heeft
het bedrijf “grote stappen gezet in de eigen bedrijfsvoering, zowel voor de omgeving als op
het gebied van duurzame energie”. Dit zou geleid hebben tot verbeteringen in de
leefbaarheid van de wijk Korte Akkeren en zou tot een grotere acceptatie in de buurt van
de aanwezigheid van het bedrijf hebben geleid.

Nu juichen wij toe dat Croda zuiniger installaties heeft aangeschaft, al zal er vermoedelijk
ook sprake zijn van een zeker eigenbelang door de lagere energierekening. Maar bij het
horen van het woord ‘Maatschappelijk’ denken wij vooral aan mensen waarvan de
omwonenden een belangrijk deel uitmaken. Deze onderneming heeft het echter
gepresteerd deze omwonenden zodanig tegen zich in het harnas te jagen dat 300 van hen
een rechtszaak bij de Raad van State hebben aangespannen tegen de
uitbreidingsplannen van Croda. Een voor Gouda ongekend groot aantal. De plannen van
Croda zijn zo gortig dat ook de Historische Vereniging Die Goude (niet direct een club die
bekend staat om zijn actiebereidheid) naar de Raad van State is gestapt.

De fabriek veroorzaakt al jaren voor 428 gezinnen ‘s nachts industrielawaai boven de door
het rijk geadviseerde waarden. Wij vragen ons af hoe de jury meent dat het de
leefbaarheid van de omgeving ten goede komt, nu het nachtelijk industrielawaai in 2014 is
uitgebreid naar 633 gezinnen. Wij vragen ons ook af of in het juryrapport rekening is
gehouden met het feit dat in 2000 is geconstateerd dat Croda de geluidhinderwet
overtreedt en dat dit nu in 2014 is ‘rechtgetrokken’ door samen met de gemeente Gouda
de geluidsnormen maar op te rekken in plaats van daadwerkelijk het industrielawaai aan te
pakken.

Dit heeft de jury toch wel gezien, die was naar eigen zeggen immers deskundig?
Nou deskundig is de jury zeker. De juryvoorzitter blijkt niemand minder dan Jan Löwik de
voormalig directeur van Croda. Ook in de jury zit een wethouder van de gemeente Gouda
die samen met Croda de uitbreidingsplannen hebben gemaakt. Met zoveel deskundigheid
kon Croda de prijs natuurlijk niet ontgaan.

Het op deze wijze prijzen uitdelen aan controversiële bedrijven, diskwalificeert de
gemeente Gouda als fairtrade gemeente en brengt de begrippen ‘fairtrade’ en
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in diskrediet.

Wij overwegen nu ook een prijs in het leven te roepen. De MHO (Meest Hinderlijke
Onderneming) van Gouda. We gaan zelf in de jury zitten en we vermoeden dat Croda wel
eens hoge ogen zou kunnen gaan gooien.
Het bestuur van de Vereniging Omwonden Schielands Hoge Zeedijk