ID College: onderwijsassistent oplossing voor problemen speciaal onderwijs

Een ‘dumpplek’ voor kinderen met zware gedragsproblemen, leerlingen die in je klas roepen “ik maak je dood”. Volgens een onderzoek van de SP nemen de problemen in het speciaal onderwijs snel toe.

ID College heeft een oplossing voor handen om – letterlijk – docenten in het speciaal onderwijs de mogelijkheid te bieden om hun handen vrij te houden voor wat écht belangrijk voor hen is, namelijk lesgeven. ID College adviseert scholen in het speciaal onderwijs om een onderwijsassistent aan te nemen.

Bekwaam
Deze week studeert de lichting onderwijsassistenten van dit jaar af. Volgens Kathleen van Dalen, senior docent bij het team Welzijn van ID College Gouda, is deze lichting een hele goede en gemotiveerde. “Deze afgestudeerde onderwijsassistenten zijn pedagogisch en didactisch bekwaam om de leerkracht met alles te ondersteunen. En ze hebben stage-ervaring opgedaan in alle bouwen van de basisschool.”

Het SP-onderzoek laat ernstige uitkomsten zien. Zo heeft 64 procent van de ondervraagde leerkrachten minder plezier door de hoge werkdruk. Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek (47%) ziet dat zijn klas steeds groter wordt. Meer dan negen van de tien docenten (92%) ziet dat de problematiek bij de leerlingen in de klas verergert.

Oplossing
“Toen ik het nieuws over de grotere werkdruk las, dacht ik ‘wij hebben de oplossing!’”, zegt docente Van Dalen. “Neem een onderwijsassistent aan om je te ondersteunen bij je onderwijsgevende taak als docent.” Studenten Onderwijsassistent van ID College zijn ervoor opgeleid om een leerkracht of onderwijsteam te ondersteunen. Ze kunnen hulp en begeleiding bieden aan leerlingen met leer en / of gedragsproblemen. Ook kunnen ze de klas begeleiden terwijl de leerkracht leerlingen met een extra vraag apart neemt. Tenslotte hebben de studenten kennis van administratieve en coördinerende taken en kunnen ze activiteiten organiseren.

Veel directeuren van onderwijsinstellingen denken niet zo snel aan een veelzijdig inzetbare onderwijsassistent om hun team te versterken, terwijl de voordelen toch eenvoudig zijn op te sommen. De leerkracht richt zich primair op onderwijs geven, de assistent op de ondersteunende taken. Samen bieden ze als onderwijsteam de problemen in de klas makkelijker het hoofd dan wanneer de leerkracht er alleen voor staat.

Stage in speciaal onderwijs
Van Dalen: “Onder de studenten die nu afstuderen, zijn er veel die stage hebben gelopen in het speciaal onderwijs. Zij hebben de kennis en de ervaring om het onderwijs in de klas te verbeteren. Daarom zeg ik tegen schooldirecties: ‘neem een onderwijsassistent op in je team’. Dan komt de meester of juf weer toe aan lesgeven.”