Huizen op plek voormalige school Roerdompstraat

Waar nu een braakliggend terrein is aan de Roerdompstraat in Korte Akkeren, komen mogelijk op termijn 15
eengezinswoningen.

De bouw op deze plek waar voorheen een schoolgebouw stond, staat omschreven in
een ontwerp-bestemmingsplan. De huidige groene en speelvoorziening in dit gebied blijft. Na de zienswijze
op het plan gaat dit door voor besluitvorming naar de gemeenteraad.