Geld voor aanpak van jihadisme

Gouda krijgt geld van het rijk voor de aanpak van gewelddadig jihadisme. Het bedrag wordt later bekend gemaakt. Het kabinet maakt ruim vier miljoen euro extra vrij dat gemeenten kunnen inzetten.

Gouda en enkele andere gemeenten hebben concrete plannen ingediend voor een steviger en langdurige aanpak voor jihadisme. Het geld is onder meer bedoeld voor steun aan jeugd- en buurtwerk, opvoed- en familieondersteuning, onderwijs en het versterken van de netwerken die mensen moeten behoeden voor verdere radicalisering.