‘Hoe leuk vind je werk?’

Gouda – ‘Hoe leuk vind je werk?’ Deze vraag voorgelegd aan Anton  Philips maakt heel wat bij hem los.  Niet zo vreemd want hij is oprichter van de stichting Emergo. Voor de Zeeuwse inwoners van Nederland een bekend onderdeel van hun wapenspreuk Luctor et Emergo. Het woord Emergo betekent ‘ik kom boven’ en dat is heel toepasselijk voor de stichting van Anton. Blijf geen grijze muis maar haal het beste in je naar boven, is de instelling die hij via zijn stichting aan jong en minder jong wil meegeven. Met behulp van loopbaancoaching, training en advies zijn honderden mensen inmiddels door hem geholpen om passende stappen in hun loopbaan te nemen en leuk werk te vinden.

Jongeren moeten al snel een beslissing over  hun studie of toekomstig beroep nemen
In menig gezin wordt gediscussieerd over de opleiding van de kinderen en tot welke taak in de maatschappij die kan leiden. Discussies, die niet vrij zijn van enige opwinding en helaas niet leiden tot een eensluidende conclusie. Daarbij komt dat bij veel scholen nog te weinig aandacht wordt gegeven hoe het verder gaat met de leerlingen als zij een bepaalde opleiding of studie hebben afgerond. In die gevallen vindt de school het een verantwoording voor de ouders, terwijl zij nu juist denken dat de school er aandacht aan moet besteden. Voldoening, passie en idealisme spelen een grote rol bij de beslissing over de toekomst.

Emergo biedt een bewustwordingsprogramma  dat keuzes helder maakt
Een van de eerste vragen die jongeren tijdens de cursus wordt voorgelegd is: “wat heb je tot nu toe met plezier en tot eigen tevredenheid gedaan?”. Bij het antwoord telt werkelijk echt alles mee, dus ook een krantenwijk. Het gaat namelijk om te destilleren wat je voldoening heeft gegeven, wat -wellicht onbewust-je passie is en wat je voldoening heeft geschonken. Er kan veel tijd en energie bespaard worden als je via het Emergo programma een zinvolle invulling aan je leven kunt geven. Anton heeft in al die jaren ervaren dat jongeren bereid zijn zich volledig open te stellen om tot gerichte conclusies te komen. “Kunnen wij onszelf kennen?” is de titel van een van zijn lezingen in het Goudse Inspiratiehuis. Je hebt het verleden, hoe jong dan ook, nodig om de antwoorden te kunnen formuleren.

Advertisements

De kracht van motivatie
Motivatie moet uit jezelf komen, maar dan dienen de omstandigheden daar wel ruimte voor te laten. Anton legt uit dat desgevraagd 50% van de werkende mensen blij is met hun werk. Wordt echter aan die 50% gevraagd of ze met pensioen zouden gaan als ze dat morgen zouden kunnen, dan zegt weer de helft ja. Dus eigenlijk is maar 25% zo tevreden met hun werk dat ze ermee door zouden willen gaan. De meesten zijn zich hiervan wel bewust maar kennen geen beter alternatief. “Het draait om vijf items die leiden tot een conclusie hoe de persoonlijke werkinvulling er voor staat”, zegt Anton. Dat zijn je vaardigheden, de omstandigheden, je verhouding tot medewerkers en de leiding en de onderwerpen. En als vijfde element je centrale drijfveer, dat wat je bewust of onbewust voldoening geeft. Mensen die reeds een arbeidsverleden hebben opgebouwd kunnen op een langere periode terugkijken. Emergo hanteert programma’s die er op gericht zijn om boven water te halen wat je voldoening heeft gegeven. Voldoening en motivatie gaan namelijk hand in hand. Door de kennis van waaruit voldoening voortkomt te bundelen met je vaardigheden ontstaat een motivatie die kan leiden tot een werksituatie, die wel een goed alternatief is. De kracht van motivatie wordt dan werkelijkheid en dat is ook de titel van het boek waarvan Anton co-auteur is.

Een maatschappij waarin mensen werk doen dat hun echt voldoening geeft
Dat is de visie die Anton Philips al jaren koestert en die hij, ondanks zijn leeftijd, vol verve verkondigt. Hij zet zich nog steeds in om voor zijn stichting Emergo fondsen te werven zodat er samen met de bijdrage van de deelnemers cursussen kunnen worden geboden. Ook mensen waarvan de carrière in een dip zit of die meer voldoening willen, kunnen bij de coaches van zijn stichting terecht. Het zal hem dus niet aan motivatie ontbreken om zijn missie uit te leggen in twee lezingen in het Inspiratiehuis in Gouda. Het Kantoor van Nu / het Inspiratiehuis heeft een licentie om met de methodiek van Anton Philips te werken. Anke Meerding van het Kantoor van Nu is één van de coaches.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

12-11-2018 09:40