Het regent lintjes in Gouda

De jaarlijkse lintjesregen is dit jaar op vrijdag 25 april. In Gouda ontvangen 15 Goudse inwoners een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Milo Schoenmaker. Dit zijn:

De heer J.H.P Aartman – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Aartman is actief bij film- en videoclub ‘Het Toverlint’. Hij is een aantal jaren voorzitter geweest en momenteel is hij verantwoordelijk voor het digitale videoarchief. Ook heeft hij veel filmwerk gedaan voor Huize Juliana en de Oudheidkamer Reewijk. Ook heeft hij meegewerkt aan een uitgebreide documentaire over de historie en renovatie van de Stolwijkerschutsluis.

Mevrouw D.A.G. Bazen – lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Bazen helpt mensen in (financiële) problemen. Zij biedt 24 uur per dag hulp aan vanuit de door haar opgerichte stichting De Kring. Haar ‘kring’ bestaat uit een groot netwerk van vrienden en familie die haar steunen.

De heer K.C. Bleijenberg – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Bleijenberg is dit jaar 50 jaar actief voor de Goudse Reddingsbrigade (GRB). In de afgelopen 50 jaren was hij instructeur, hoofdleider, ledenadministrateur en examencoördinator. De heer Bleijenberg is ook lid van Verdienste van de GRB.

De heer G.H. Brinkman – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Brinkman is actief voor de hervormde gemeente en de Raad van Kerken. Hij was jaren bestuurslid bij stichting Vluchtelingenwerk en in 2005 was hij een van de initiatiefnemers van de Voedselbank Gouda waar hij nog steeds actief voor is.

De heer S.G. Broeder – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Broeder is al ruim 40 jaar trainer bij basketbalvereniging Springers in Gouda. Met buitengewoon veel betrokkenheid zet hij zich in om vooral de jeugd de grondbeginselen van de basketbalsport bij te brengen.

De heer W.A. Brouwer – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Brouwer is actief binnen de kerkelijke gemeente. Hij is jaren lid geweest van de kerkenraad Pkn gemeente Sint Jan en hij heeft zich als lid van de geschiktheidcommissie bezig gehouden met de aanstelling van nieuwe predikanten. Vanuit zijn achtergrond als leraar/pedagoog heeft hij nieuwe leermethodes ontwikkeld voor het basisonderwijs voor de vakken Aardrijkskunde en Geschiedenis. En hij is oprichter en voorzitter van het Gouds Leerhuis, waar door middel van Bijbellezingen de schriften uitgelegd en beter begrepen worden.

Mevrouw J.M. Ernst-Pieters – lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Ernst is bijzonder actief voor buurthuis de Speelwinkel. Naast kantoorwerk assisteerde ze bij tal van buurtactiviteiten waaronder fietslessen aan allochtone vrouwen en het Ecokids programma.

De heer Fondse – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Fondse is actief voor de Oudkatholieke Parochie H. Johannes de Doper. Hij beheert het gebouwencomplex, kerk, pastorie en vijf appartementen. Hij voert onderhoudswerkzaamheden uit en hij was de voorzitter van de restauratiecommissie. Daarnaast is hij lector en lid van de liturgische commissie.

Mevrouw L. Geerts-Biljardt – lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Geerts-Biljardt was sinds de opening in 1982, twee keer per week als vrijwilligster te vinden in het winkeltje in Zorgcentrum de Riethoek. Afgelopen augustus is zij gestopt omdat de Riethoek ging sluiten.

Mevrouw H.C.M. Kalmeijer-de Frankrijker – lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Kalmeijer – de Frankrijker is al bijna 20 jaar actief als vrijwilligster in zorgcentrum Goverwelle / Irishof. Zij helpt daar wekelijks met tal van activiteiten. Ook was zij lange tijd gastvrouw bij Omroep Gouwestad tijdens opnamedagen en andere bijeenkomsten.

De heer G.H. Overkamp – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Overkamp is zeer betrokken bij de historische en waterrijke Goudse binnenstad. Om te waken over de aantrekkelijkheid van de Goudse binnenstad heeft hij samen met andere belanghebbenden het platform Binnenstad (en haar randen) opgericht. Dit platform waarvan hij voorzitter is, is betrokken bij stedenbouwkundige ontwikkelingen in de stad. Ook is hij actief met ‘Gouda, sterk aan de IJssel’ voor een aantrekkelijk en historische waterwegennet. Daarnaast is hij ook actief voor het buurthuis De Speelwinkel.

De heer L. Rijkaart – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Rijkaart is van grote waarde voor de koorwereld en de Toonkunst. Als medeoprichter van het Randstedelijk zanginstituut organiseert hij vele cursussen en (zang)evenementen waaronder scratches, korenfestival, badkamerkoor en muziekreizen. Als koordirigent weet hij veel amateurzangers in Gouda en ver daarbuiten te raken en te stimuleren om zich steeds verder te ontwikkelen. Ook landelijk is hij actief als bestuurslid van de vereniging Toonkunst Nederland en de maatschappij ter bevordering van de toonkunst.
Daarnaast geeft hij Marokkaanse mannen Nederlandse les.

De heer P. van Steenwijk – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van Steenwijk zet zich in voor mensen die het minder hebben. Via de voedselbank voor mensen in Gouda en omgeving en als hij voorzitter van de partnershipgroep Sfintu Gheorghe, voor mensen in Roemenie. Als diaken in 2006 was hij nauw betrokken bij het opzetten van de Voedselbank Gouda nu is hij lid van het managementteam.
De heer C.J. Verseveldt – lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Verseveldt is sinds de bouw van de Veste actief voor deze kerkgemeenschap. Als penningmeester, en als lid van de beheer- en verbouwcommissies. Noodzakelijke onderhoudsklussen voert hij zelf uit en hij draait hij mee in de bardiensten. Ook participeert hij bij evenementen zoals bij het kerstwandeltheater in 2011 en 2012. Naast zijn inzet voor De Veste is hij een actief lid van de autorallyclub Nederland,

Mevrouw H.J. de Wit-de Rooij – lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw De Wit – De Rooij zorgt voor haar medemens. Als verpleegkundige van origine staat zij altijd klaar voor familie en vrienden om te helpen bij geboortes, ziekte en bij overlijden. Zij is jaren vrijwilligerster geweest bij de Christelijke terminale thuiszorg. Via de kerk heeft zij zich ingezet voor de stichting zorgnet Roemenie.Ter ontspanning is zij lid van zangkoor C.O.V. Laus Deo. Daar verzorgt zij altijd de koffie en was zij tevens 10 jaar voorzitter van het steunfonds. Op haar werk in zorgcentrum Ronssehof is zij voorzitter van de personeelsvereniging en is zij actief bij de onderdeelcommissie die de belangen van het personeel behartigd.