Gemeente Gouda niet in de wolken maar in de Koning-hekken?

“Wie wat bewaart, die heeft wat!”Dat geldt zeker voor het bijzondere hek dat geplaatst wordt bij de Koningsboom van Willem Alexander in het Houtmansplantsoen. Dit authentieke boomhek lag tientallen jaren in opslag bij Cyclus, die het onlangs grondig heeft opgeknapt en nu ter gelegenheid van de eerste Koningsdag laat plaatsen bij de Koningsboom.

Het hek stamt uit 1937 en stond bij de boom die geplant is ter ere van het huwelijk van Juliana en Bernhard, in het plantsoen bij het Oranjeplein. In de jaren ‘80 is deze huwelijksboom tijdens een storm omgewaaid. Het hek is destijds na reparatie in opslag beland. Het heeft diverse verhuizingen en de overgang van de gemeentelijke dienst naar Cyclus overleefd.

Geschenk van Cyclus
Toen Gouda vorig jaar ter gelegenheid van de kroning van koning Willem Alexander een nieuwe Koningsboom kreeg, herinnerde Cyclus zich het oude hek en besloot zij dit op te knappen en te schenken aan de gemeente Gouda. Het hek is van oude verflagen ontdaan, met de hand verzinkt en gecoat. Het resultaat is vanaf 25 april te bezichtigen in het Houtmansplantsoen.

Zoektocht naar meer informatie
In eerste instantie kon de herkomst van het hek niet met zekerheid worden vastgesteld. Pas na tussenkomst van het Wijkteam Korte Akkeren bleek uiteindelijk een bewoner uit deze wijk zich te herinneren dat dit het betreffende hek was van de huwelijksboom. Helaas ontbreekt verdere informatie. Daarom is de gemeente op zoek naar informatie over het hek en de huwelijksboom en foto’s hiervan. Wie heeft de boom geschonken en wie heeft deze geplant? Heeft u informatie of een foto van het originele hek of de huwelijksboom, neem dan contact op met de gemeente Gouda, tel. 140182 of info@gouda.nl.