Herontwikkeling Weeshuis weer een stap dichterbij

Gouda – White House Development (WHD) heeft op 1 mei een plan en aankoopbod ingediend voor de herontwikkeling van het voormalige Weeshuiscomplex aan de Spieringstraat/Groeneweg. Op basis van een intentieovereenkomst tussen WHD en de gemeente Gouda had WDH vijf maanden exclusief de tijd om een plan uit te werken en een bod in te dienen. Eerder zijn er al partijen geweest die aan de slag wilden in het Weeshuiscomplex, maar WHD is volgens wethouder Daphne Bergman de eerste die serieus verder is gekomen dat de intentieovereenkomst.

Het plan van WHD gaat uit van een hotel- en restaurantfunctie in het voormalige Weeshuis en van loft- en stadsappartementen in de voormalige Klaas de Vriesschool aan de Groeneweg en in het voormalige depot gebouw. De Jeruzalemkapel en schoolmeesterswoning worden voor bijzondere evenementen en bijeenkomsten gebruikt en blijven, samen met het binnenplein van het voormalige Weeshuis openbaar toegankelijk. Aan de Spieringstraat komen nog twee stadswoningen. Het plan van WHD past binnen de randvoorwaarden zoals meegeven door het college. Binnen het planvoorstel van White House Development is geen plaats voor de Casimirschool en is een verhuizing aan de orde. De gemeente Gouda is hierover in gesprek met de school mede ook in relatie tot het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting.

Beoordelen en betrekken
Het college gaat de komende tijd het plan en bod op aanvaardbaarheid beoordelen. Tegelijkertijd zal het college nadenken over hoe de verschillende belangengroepen en de omwonenden betrokken kunnen worden bij de verdere invulling van het plan en de uitvoering daarvan. Het voormalige Weeshuiscomplex is immers een belangrijk en beeldbepalend onderdeel van de historische Goudse binnenstad en het college streeft naar breed draagvlak voor de nieuwe invulling.

Advertisements

De verwachting van het college is dat uiterlijk rond de zomer van dit jaar duidelijk is of het plan van WHD voldoet aan de uitgangspunten en verwachtingen van de gemeente Gouda.