Herontwikkeling stad nodig voor groeiende woningvraag

Gouda en zes andere gemeenten in de Zuidelijke Randstad hebben op 24 maart op het provinciehuis in Den Haag samen met het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en andere in de Randstad actieve partijen een ‘City Deal’ gesloten. Deze deal, die gaat over binnenstedelijk bouwen, moet bijdragen aan een financiële impuls voor de bouw (van 1,6 miljard euro per jaar) en een groei van 18.000 fulltime banen in de bouw.

Tot 2030 zijn ongeveer 230.000 woningen nodig in de steden van de Zuidelijke Randstad. Wethouder Rogier Tetteroo (wonen): “Met de deal geven de overheden, betrokken organisaties en bedrijven invulling aan deze behoefte. Dat leidt tot forse investeringen en banengroei.” Want om te kunnen voorzien in deze stedelijke vraag is herontwikkeling van leeggekomen gebieden en gebouwen noodzakelijk. “We willen als stad vormgeven aan de ‘City Deal’, daarbij heeft de binnenstad onze voorkeur. Onze prioriteit ligt bij het opknappen van markante panden.” Maar ook een bedrijventerrein als de Goudse Poort heeft de aandacht.