Helft 65-jarigen werkt tot pensionering

Niet iedereen gaat vanuit betaald werk met pensioen. Laagopgeleide mannen hebben vaker dan hoogopgeleide een uitkering als voornaamste inkomstenbron in het jaar voor hun pensionering. Laagopgeleide vrouwen gaan vaker met pensioen vanuit een situatie waarin ze geen eigen inkomen hebben, noch uit werk, noch uit een uitkering. Dit blijkt uit een analyse van het CBS voor de publicatie Welvaart en Welzijn, 2019.
Voor de groep ouderen die 65 jaar oud was op 30 september 2016 is in kaart gebracht wat hun inkomstenbronnen waren in de maand september van dat jaar en van de 15 jaren daarvoor. Dit geeft een beeld van hoe het pad naar pensioen voor verschillende mensen verloopt.
Ongeveer de helft van deze groep had betaald werk als belangrijkste inkomstenbron in het jaar voor hun pensionering, 21 procent had toen geen eigen inkomen uit werk of uitkering. Ruim 18 procent had een uitkering voor arbeidsongeschiktheid of ziekte. De resterende 11 procent had een bijstand- of werkloosheidsuitkering als belangrijkste inkomstenbron voor ze met pensioen gingen.

Vooral hoogopgeleide vanuit werk naar pensioen

Vooral hoogopgeleiden gingen vanuit werk naar pensioen, dit was het geval voor71 procent van de hoogopgeleide mannen en 55 procent van de hoogopgeleide vrouwen. Van de laagopgeleide mannen ging een meerderheid uit werk naar pensioen (54 procent), maar ook een aanzienlijk deel vanuit een uitkering voor arbeidsongeschiktheid of ziekte (28 procent). Laagopgeleide vrouwen gingen in 28 procent van de gevallen vanuit werk naar pensioen en 43 procent had geen eigen inkomen uit werk of een uitkering in het jaar voor pensionering

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Advertisements

22-11-2019 10:12