Haalbaarheidsonderzoek AZC Gouda afgerond

Gemeente Gouda-
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne.

Op basis van het onderzoek, de uitgangspunten van het COA en de randvoorwaarden van de gemeente komt het COA tot de conclusie dat de PWA-kazerne geschikt te maken is als AZC.

Uitgangspunten onderzoek
Uitgangspunt voor het COA was om te onderzoeken of de PWA-kazerne een geschikte locatie zou zijn voor het vestigen van een asielzoekerscentrum voor 500 asielzoekers voor 10 jaar. Het COA heeft hierbij onder andere gekeken naar aspecten als kwaliteit, functionele bouw, architectuur, techniek en financiën. In het onderzoek zijn de randvoorwaarden ook meegenomen, die de gemeente en het bewonersplatform hebben meegegeven voor een goede inpassing in de wijk, zoals: een kwalitatief goede huisvesting, veel aandacht voor leefbaarheid en veiligheid en aandacht voor dagbesteding op het eigen terrein.

Advertisements

Gekozen variant galerijwoning
Het COA kiest voor een kwalitatieve verbouwing waarbij het pand goed blijft aansluiten op de bestaande gebouwstructuur en (vlucht)trappenhuizen en de woonunits via een externe galerij te bereiken zijn. Het pand zal van binnen volledig vernieuwd worden en de gevels zullen deels vernieuwd worden.

Op dit moment gaat het COA uit van een variant waarbij de bunker niet gesloopt zal worden. In deze variant wordt op de bunker nieuwbouw gerealiseerd om de capaciteit van 500 bewoners te realiseren. Het is nog niet definitief dat de verbouwing van de PWA-kazerne op deze manier zal plaatsvinden. Het COA en de gemeente gaan nader met elkaar in gesprek over de gekozen variant. Ook het haalbaarheidsonderzoek vormt onderdeel van de onderhandelingen die plaatsvinden tussen de gemeente en het COA.

Oplevering
Na het sluiten van de bestuursovereenkomst zal de verbouwing van de PWA-kazerne Europees aanbesteed worden. De verwachting is dat dit traject ongeveer zes maanden duurt. De verbouwing van het complex tot een duurzaam gebouw zal ongeveer 12 maanden in beslag nemen. De oplevering van het AZC vindt plaats in de tweede helft van 2017.

Wat is nu verder de planning?
De gemeente en het COA gaan onderhandelen over de bestuursovereenkomst. Daarin wordt het advies van het bewonersplatform meegenomen en ook de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek. Nog deze maand (februari 2016) starten de onderhandelingen met het COA. Het streven is om eind maart de onderhandelingen met het COA te hebben afgerond. De concept bestuursovereenkomst zal daarna zo spoedig mogelijk ter consultatie naar de raad gaan. De planning daarvan is nog niet bekend.