Groene Hart Ziekenhuis ontvangt groen vinkje voor goede bloed- en lymfeklierkankerzorg

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) heeft een groen vinkje toegekend gekregen voor de goede zorg die het ziekenhuis biedt aan patienten met kanker in het bloed of de lymfeklieren. Vorig jaar ontving het GHZ ook al keurmerk groen vinkje van de Stomavereniging voor goede stomazorg.

Het keurmerk wordt toegekend wanneer voldaan wordt aan negen voorwaarden, die zijn opgesteld door meerdere patiëntenorganisaties. Er wordt onder anadere gekeken naar het zorgpad, de communicatie tussen de arts en patiënt en de persoonlijke begeleiding. Het GHZ voldoet aan alle gestelde eisen. Bianca Boekhorst en Dita Frericks, beide gespecialiseerd oncologieverpleegkundige: “Wij zijn trots dat we weer dit keurmerk mogen ontvangen. Persoonlijke zorg, aandacht en goede communicatie rondom kanker zijn heel belangrijk. In het GHZ is voor iedere patiënt met bloed- of lymfeklierkanker een zogenaamde casemanager beschikbaar. Dit is een gespecialiseerd verpleegkundige die het hele behandeltraject begeleidt en coördineert. Als casemanager ben je vraagbaak, geef je praktische informatie en voorlichting en kun je ondersteuning en een luisterend oor bieden op momenten dat een patiënt hier behoefte aan heeft.”

Keurmerken zoals het groene vinkje helpen patiënten de beste keuze te maken voor hun behandeling. Door de scores uit het onderzoek online beschikbaar te stellen, worden patiënten bewuster van wat zij mogen verwachten van de zorg en bewuster van de verschillen tussen de ziekenhuizen. Ook verwijzers en zorgverzekeraars kunnen deze informatie raadplegen.

Advertisements