Groenalliantie maakt recreatiegebieden aantrekkelijker voor bezoekers

Gouda/Krimpenerwaard – De Groenalliantie start deze zomer met de werkzaamheden om vier recreatiegebieden in de Krimpenerwaard en Reeuwijkse plassen nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De Krimpenerhout en het Loetbos worden deels heringericht zodat deze beter aansluiten bij de vraag van recreanten. De Goudse Hout en het Gouwebos krijgen een natuurlijke speelplaats.

Omwonenden en andere belanghebbenden hebben in verschillende bijeenkomsten meegedacht en ideeën voor verbetering aangedragen. Aannemer Verboon Maasland voert de werkzaamheden uit in opdracht van de Groenalliantie. De werkzaamheden starten deze zomer. De oplevering van de vernieuwde gebieden vindt medio 2019 plaats.

Krimpenerhout

In de Krimpenerhout vindt herinrichting van de zwemplas plaats. De plas krijgt een nieuwe waterbodem, speeleilanden, een breder strand en natuurvriendelijke oevers. Een belangrijke opgave is ook om de problemen met de blauwalg in de zwemplas definitief op te lossen. De Groenalliantie werkt hierbij samen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Daarnaast wordt de entree opnieuw ingericht en komen er diverse paden bij.

Loetbos

In het Loetbos krijgt de entree een opknapbeurt om de herkenbaarheid te vergroten. Er komen enkele speelelementen, een nieuw toiletgebouw en overdekte zitplaatsen. Daarnaast krijgt het bos drie nieuwe wandelroutes en een vernieuwde parkeerplaats. Een land art-object moet de aantrekkelijkheid verder vergroten.

Goudse Hout en Gouwebos

De Goudse Hout en het Gouwebos krijgen een natuurlijke speelplaats. Beide speelplaatsen bieden een route waar kinderen zich al spelend in een natuurlijke omgeving verplaatsen van de ene naar de andere speelaanleiding. Beide speelplaatsen bieden goede zitplekken met overzicht voor ouders en begeleiders.

Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

De werkzaamheden maken onderdeel uit van het programma ‘Kwaliteitsimpuls Groenalliantie’. Met dit programma wil de Groenalliantie al haar negen natuur- en recreatiegebieden een opknapbeurt geven. De komende jaren worden er niet alleen recreatieve voorzieningen en paden toegevoegd maar vinden er ook investeringen plaats in natuur, landschap en educatie. Alle plannen en projecten zijn en worden met inbreng van gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen ontwikkeld. Kijk voor meer informatie op www.kwaliteitsimpulsgroenalliantie.nl

Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en daarmee ook voor de realisatie van de projecten van de kwaliteitsimpuls. De provincie Zuid-Holland draagt financieel bij aan de projecten. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard draagt bij in de kosten ter verbetering van de waterkwaliteit van de zwemplas Krimpenerhout.

Groenalliantie Midden-Holland

In Groenalliantie Midden-Holland behartigen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Waddinxveen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de recreatiegebieden van de Krimpenerwaard en Reeuwijkse plassen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

25-04-2018 16:45