Grijs wordt Groen van start in De Korte Akkeren

Tegels eruit en groen erin! Dat is het doel van de campagne Grijs wordt Groen waarvoor burgemeester Verhoeve en wethouder Niezen woensdag 5 februari het startsein geven. Zij doen dat in De Korte Akkeren. De campagne roept bewoners op om een groenidee in te dienen voor de eigen omgeving via www.gouda.nl/grijswordtgroen.

De burgemeester en wethouder gaan aan als eerste aan de slag met een groenidee. In een nieuw plantsoen op de hoek G. Leeustraat / Walvisstraat planten zij tulpenbollen, laag groen en een boom. Burgemeester Verhoeve levert hieraan graag een bijdrage door bloemenbollen te planten die hij bij zijn installatie op 13 november 2019 cadeau kreeg. Zij krijgen hulp van kinderen van kinderdagopvang De Petteflet en BSO Westervriend. Ook zijn onder meer het Wijkteam en de Tuinambassadeurs aanwezig.

De wijk De Korte Akkeren is één van de minst groene wijken van Gouda. Daarom krijgen bewoners uit die wijk voorrang als zij een idee indienen om de straat groener te maken. Te beginnen met het nieuwe plantsoen op de hoek G. Leeustraat / Walvisstraat. Er gaat circa 10m2 tegels uit om plaats te maken voor nieuw groen.

Advertisements

Waarom Grijs wordt Groen
Gouda kent veel betrokken inwoners die zich hebben verenigd in initiatiefgroepen, stichtingen en andere organisaties. De gemeente is daar blij mee. Gouda heeft heel veel mensen met hele goede ideeën en we willen er nog meer.  Met de site www.gouda.nl/grijswordtgroen wil de gemeente laagdrempelig ideeën vanuit de straat krijgen.

Werkwijze grijs wordt Groen
Als iemand een idee indient om nieuw groen aan te leggen, neemt een medewerker contact op om het idee persoonlijk te bespreken op locatie. Met de informatie kijkt de medewerker intern wat mogelijk is (liggen er bijvoorbeeld kabels of leidingen). De houding van de gemeente is ‘ja, mits. Als het ingediende idee niet mogelijk is, maar de locatie wel erg grijs, kijken gemeente en inwoner(s) samen naar wat er wel kan.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

04-02-2020 10:13