Gouwe Dialoog gaat de wijken in

Gouda – Na een succesvolle start in 2016 van de stadsbrede Gouwe Dialoog, gaat men nu de wijken in, te beginnen met de wijken Bloemendaal, Plaswijck en Gouda-Noord. De Gouwe Dialoog organiseert ontmoetingen tussen mensen die wonen in dezelfde wijk en die kunnen verschillen in achtergrond en levensbeschouwing. Op donderdag 11 mei om 20.00 uur gaan de bewoners van deze wijken met elkaar in gesprek in de grote zaal van De veste aan de Ridder van Catsweg 300.

Samen met de wijkbewoners willen de organisatoren van de Gouwe Dialoog helder krijgen wat er speelt in de drie Goudse wijken. Waarover maken de wijkbewoners zich zorgen en wat zijn hun ideeën? Wat kunnen de bewoners zelf doen? En wat hebben ze van anderen nodig? De gedachte hierachter is dat elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, leidt tot meer begrip voor elkaar.

Beweging in gang zetten
Gouwe Dialoog is een initiatief van actieve en betrokken Gouwenaars. Doel van de Gouwe Dialoog is om in verschillende wijken een beweging in gang te zetten waarin Gouwenaars zelf meer en meer het initiatief nemen: van dialoog naar dialoog, van ontmoeting naar ontmoeting, van activiteit naar activiteit.

Advertisements

Belangstellenden voor de avond op 11 mei kunnen zich aanmelden via gouwedialoog@outlook.com , onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.