Goudse vrijwilligerspenning voor dhr. C. Sul

Op zaterdag 15 november ontving de heer C. Sul de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Laura Werger. Sul kreeg deze penning voor zijn enorme verdienste voor de tennisvereniging TIOD en stichting Tennishal TIOD/Ad Astra.
De heer Sul is in de jaren 1988 tot 1995 voorzitter van de tennisvereniging TIOD geweest. In deze jaren heef hij o.a. zorg gedragen voor de renovatie van het tennispark. Tevens heeft hij de samenwerking met de beide andere tennisverenigingen op een beduidend hoger peil gebracht.
Bestuurslid en publiciteit Stichting Tennishal TIOD/Ad Astra
Vanaf juni 2005 tot en met augustus 2014 is Sul bestuurslid en vice-voorzitter van de Stichting Tennishal TIOD /Ad Astra geweest. Hij heeft met name de publicitaire kant van de stichting als bedrijf verzorgd: het werven van sponsors voor de tennishal, het vormgeven en onderhouden van de website van de tennishal, het ontwerpen en verspreiden van publicitaire middelen waaronder persberichten, en het onderhouden van contacten met andere tennisverenigingen in de regio.
Het is vooral zijn toewijding, positieve houding en dienstbare gedrag dat Sul zo kenmerkt en hem geliefd heeft gemaakt bij alle betrokkenen bij TIOD en De Tennishal.