Goudse sportkoepel luidt de klok over OZB–heffing

Gouda – De Vereniging van Goudse Sportorganisaties (VGSO) luidt in een brief aan de gemeenteraad de klok over vermeende fouten in de OZB-heffing. Volgens de sportkoepel is er al jarenlang onduidelijkheid over de onderbouwing van de heffing die aan Goudse sportverenigingen wordt opgelegd. De Onroerende Zaakbelasting, beter bekend als OZB, wordt gewoonlijk berekend aan de hand van de WOZ waarde van een pand. Bij een sportaccomodatie, stelt de VGSO, ‘is [dit] in veel gevallen gecompliceerd’. Waar dit toe leidt brachten zij in hun onderzoek aan het licht. Bij een WOZ-check zag de vereniging bijvoorbeeld een geval waarbij in één jaar tijd de waarde met 20% werd verlaagd. Ook stelde zij vast dat uit de aanslagbiljetten niet duidelijk wordt welke berekening gebouwgebonden grond betreft en welke niet gebouwgebonden grond, terwijl dit wel hoort. Tenslotte blijkt de WOZ-waarde die op de aanslagbiljetten staat niet te kloppen met de grondprijs. Deze fout kwam aan het licht toen de vereniging de berekening van de WOZ-waarde naliep aan de hand van de zogenoemde kostprijsmethode. Het tarief voor bebouwde grond (170 euro m2) leverde een ander bedrag op dan op de aanslagbiljetten staat. De VGSO zegt dat zij ‘hieruit kan vaststellen dat de WOZ-waarden onjuist worden vastgesteld’. Met de brief verzoekt ze de gemeenteraad na jaren om aandacht voor het onderwerp. Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving? Mail het ons via redactie@degouda.nl Download nu deGouda App voor iOS en Android 08-04-2019 11:00