Gouds experiment met ondernemerschap in de bijstand

Gouda – De gemeente start een experiment van een jaar waarbij 25 bijstandsgerechtigden de ruimte krijgen om parttime als ondernemer aan de slag te gaan. Hierdoor kunnen ze ervaring opdoen en krijgen de mogelijkheid om zelf hun toekomst vorm te geven. De gemeente kiest voor individueel maatwerk waarbij de cliënt een grote mate van inbreng heeft.

De Goudse gemeenteraad riep al eerder op om te experimenteren met de Participatiewet. In de Goudse Participatienota 2015-2018 is daarom afgesproken om zelfstandig ondernemerschap mogelijk te maken. Een wens die ook leeft bij veel uitkeringsgerechtigden. Door het experiment kunnen mensen met een uitkering zelf inkomen verdienen en daardoor uit de bijstand komen. Dit is mogelijk op basis van de beleidsvrijheid die de Participatiewet (bijstandsbesluit) biedt. Een eerdere kleine experiment hiermee was positief, daarom wordt deze aanpak verder versterkt. De gemeente denkt dat het parttime ondernemerschap een aantrekkelijk aanbod is voor bijstandsgerechtigden.

Wat is parttime ondernemen?
Er is sprake van parttime ondernemen in de bijstand als uitkeringsgerechtigden inkomsten generen die worden aangevuld met een bijstandsuitkering. Iemand werkt bijvoorbeeld een paar uur per week als zzp’er of begint een klusbedrijfje. Parttime ondernemers kiezen vaak activiteiten waar ze zelf iets mee hebben, zoals (eigen) kunst verkopen, yogalessen geven, kappersdiensten verlenen of honden uitlaten bijvoorbeeld.

Advertisements

Actief zijn voor betere kansen
Wethouder Rogier Tetteroo: “We willen uitkeringsgerechtigden in dit experiment de (financiële) ruimte geven om aan de slag te gaan met ondernemen. Ze zijn actief en doen ervaring op, dat verhoogt hun kansen op een betere toekomst. Daarnaast willen wij uitkeringsgerechtigden hiermee regie geven over de wijze waarop ze aan de slag kunnen gaan. Als het slaagt – en daar rekenen we op – willen wij deze mogelijkheid aanbieden aan iedere bijstandsgerechtigde.”