Gouda presenteert het nieuwe verkeersplan (2.0)

Gouda – De gemeente Gouda heeft vandaag het nieuwe Verkeerscirculatieplan (VCP) gepresenteerd. Het plan volgt op het omstreden VCP dat eind 2019 onder maatschappelijke druk werd ingetrokken. De toen omstreden knips in de singels zijn grotendeels verdwenen. Centraal in het plan staat een verlaging van de snelheid op veel plekken: ‘het nieuwe 30’. Gouda zegt met vele partijen in gesprek te zijn gegaan. Zo moet er voor deze tweede versie meer draagvlak zijn. Het plan wordt ter inzage gelegd en vanavond besproken in de gemeenteraad.

De gemeente Gouda heeft ‘uitgebreid participatie gedaan’, met mensen uit de stad, zegt wethouder Hilde Niezen. Bewoners, vertegenwoordigers, ondernemers, allemaal schoven ze aan om hun zegje te doen.

Het nieuwe 30
Dit heeft een deze nieuwe versie van het verkeersplan opgeleverd. ‘Een maatregelenpakket waar balans in zit’, denkt Niezen. Belangrijkste pijler? 30km/h wordt de nieuwe norm. Hiermee moet er ruimte ontstaan voor wandelaars en fietsers. Het verblijven in en rond de binnenstad moet aantrekkelijker worden. Denk aan een autoluwe Nieuwe Veerstal, een autoluw Kleiwegplein en een aantrekkelijke 30km/h Blekerssingel en Fluwelensingel. Ook wordt de Joubertstraat afgewaardeerd naar ‘het nieuwe 30’.

Advertisements

 

Randwegen
Terwijl het autoverkeer hier moet afnemen, worden aan de andere kant de randwegen verbeterd. Denk aan de N207 en (nieuwe) Zuidwestelijke Randweg, maar ook aan de Goverwellesingel. Gouda denkt dat het aantal auto’s op die eerste twee flink kan toenemen als de route via de Nieuwe Veerstal autoluw wordt gemaakt. Zij wil een pilot doen om te zien hoe dit uitpakt.

Binnenstad
Ook de binnenstad komt in het plan uitgebreid aan bod. De gemeente wil meer ‘erf-achtige inrichtingen’ maken om ‘het verblijfsklimaat te verbeteren’. Ook wil Gouda minder parkeervergunningen afgeven, zodat een deel van de parkeerplaatsen kan worden omgezet in groen. De gemeente vindt het nog wel belangrijk dat de stad toegankelijk blijft. Dit moet gaan werken met ontheffingen voor bestaande gebruikers.

Uitvoering 1ste tranche
De uitvoering van het plan wordt in verschillende tranches gedaan. De eerste tranche loopt tot 2027 en hierin worden 13 maatregelen genoemd. Het College vraagt hiervoor 12 miljoen euro van de gemeenteraad. Op de lijst staat bijvoorbeeld de kruising op de N207, waar verkeerslichten de ergste drukte moeten verhelpen. De oversteekplekken aan de Goudse Houtsingel en de autoluwe pilot aan de Nieuwe Veerstal. En het uitwerken van een parkeerstrategie voor de binnenstad.

Maar eerst is het woord (opnieuw) aan de inwoners en de gemeenteraad. Voor de presentatie van het plan aan de stad worden twee online bijeenkomsten georganiseerd, die voor iedereen toegankelijk zijn. “Er zullen nog steeds een heleboel verschillende meningen zijn over dit plan”, denkt wethouder Hilde Niezen. “We roepen vooral iedereen op om te reageren”.

Klik hier om het nieuwe verkeersplan te zien.

10-03-2021 14:45