Gouda eerst meer verkennen alvorens  aardgasvrije wijken aan te wijzen

Gouda – In het kader van het aardgasvrij maken van Gouda hebben een aantal instanties de eerste helft van dit jaar gebruikt om buurten bereid te vinden om als eerste aardgasvrij te worden gemaakt. Daar is haast bij want uit diverse publicaties blijkt dat deze stad nog steeds de ambitie heeft om 10 jaar eerder van het gas af te willen. Dit standpunt is zelfs vermeld in de Omgevingsvisie, die in opdracht van Gouda door Royal Haskoning DHV in januari dit jaar is aangeleverd. Haalbaar of niet, er is dus geen maand laat staan een jaar te verliezen. Vol optimisme werd dan ook een samenwerkingsverband gecreëerd bestaande uit Stedin, Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland, Duurzaamheidsplatform Gouda, gemeente Gouda en een afvaardiging van actieve bewoners uit de geselecteerde verkenningsbuurten vanuit Energiecoöperatie Gouda. Dit grote gezelschap moest de haalbaarheid onderzoeken welke verkenningsbuurten in aanmerking komen om als pilot het eerste van het gas af te kunnen. Hun gezamenlijke conclusie was eenvoudig en duidelijk: Er veel meer tijd nodig is.

Burgers en bedrijven reageren pas als de dreiging nabij is
Toen bekend werd om welke verkenningsbuurten het ging bleek het niet zo eenvoudig om bewoners en bedrijven enthousiast te maken. Er waren bijeenkomsten en er werden vragenlijsten uitgedeeld, maar van een eensgezinde positieve reactie was geen sprake. Natuurlijk waren er positieve bewoners maar een groot deel had grote zorgen die bestonden uit twijfels, onduidelijkheid over mogelijke alternatieven voor aardgas, kosten en individueel nog aangevuld met een persoonlijke zienswijze. De vragen en de weerstand die opgeroepen werder bleek weerbarstiger dan de zienswijze die in het Huis van de Stad heerste. Niet voor de eerste keer overigens, dat huiswerk moet worden overgedaan.

Van opportunisme naar realisme
De illusie was dat het na een half jaar onderzoek mogelijk zou zijn om enkele verkenningsbuurten een nieuwe status mee te geven, namelijk die van “startbuurt”. Maar het hele ,in de eerste alinea vermelde, gezelschap kwam tot de conclusie dat van een startbuurt nog geen sprake kon zijn. Letterlijk werd gezegd dat pas na verder onderzoek en met hulp van de gemeente, buurtbewoners kunnen overstappen op een schoon, betaalbaar en robuust alternatief voor aardgas. Dat had dus al in de eerste fase moeten plaatsvinden. Bij de tweede stap, het accepteren van het predicaat Startbuurt, weten bewoners immers dat er geen weg terug meer is. Maar die tweede stap is dus voorlopig uit beeld.

Advertisements

Starbuurten voorlopig van de baan en voor verkenningsbuurten beter huiswerk
De wethouder en alle betrokkenen stellen nu dat het onderzoek met de grootste zorg moet gebeuren. Dus dat was kennelijk nog niet het geval geweest. En geen zevenmijlsstappen aanpak met zes wijken tegelijk maar slechts met twee. Dat is natuurlijk beter te behappen. Men belooft plechtig dat aan het hele proces meer aandacht zal worden besteed. (Het zou goed zijn eerst aan de geldbuidel van de toekomstige minister van Financiën te schudden, want de portemonnee van betrokken bewoners springt niet zo maar open.) Vanaf 2022 gaan de partijen de verkenning hervatten maar nu alleen in Plaswijk en Middenwillens West. De slagingskans bij deze buurten wordt kennelijk hoger ingeschat.

Wethouder Niezen benadrukt veel waarde te hechten aan draagvlak bij bewoners
“We hebben goed geluisterd naar de enthousiaste reacties van bewoners van de eerder genoemde buurten, maar ook naar de twijfels en de zorgen die er waren”.
Eind 2021 zal de gemeente beslissen over het vervolg van de verkenning om dan in 2022 weer van start te gaan. Helaas zal de wethouder haar ambitie na deze ervaring moeten verleggen van 2040 naar 2041. Intussen blijft zij wel alle Gouwenaars stimuleren om alvast te investeren in zonnepanelen en isolatie en te kijken naar subsidies en andere regelingen. Uiteraard niks op tegen maar helaas horen we niets over waterstofgas als oplossing bijvoorbeeld bij oudere woningen waar isolatie nauwelijks mogelijk is of waar isolatie het een kapitaal kost.

02-06-2021 09:10