Bomen Gloriantplantsoen worden toch gekapt

Gouda – De Platanen die aan het Gloriantplantsoen staan mogen toch worden gekapt. Dit heeft de bezwaarschriftencommissie bekend gemaakt aan de bewoners. Bewoners van de straat hadden zich verenigd om een aantal bomen van tientallen jaren oud te behouden bij de aanstaande ophoging. De commissie oordeelt nu dat het College van B&W zorgvuldig heeft gehandeld. De kap van de bomen is hiermee een feit.

Het Gloriantplantsoen moet worden opgehoogd. Omdat er 40 tot 50 cm materiaal wordt opgebracht is het niet eenvoudig om oudere bomen te redden. Sommige bomen in de omgeving mogen blijven staan, maar zeker drie bomen aan de straatkant zouden voor het nieuwe ontwerp moeten worden gerooid.

Dat werd ook het twistpunt tussen de gemeente en bewoners. De bewoners pleitten voor een alternatief plan en vonden dat de gemeente niet genoeg deed om de bomen te behouden. De gemeente wilde vasthouden aan het originele plan, omdat aan het alternatief te veel nadelen zouden kleven. Het ging onder meer om de nieuwe locatie van het speelveldje en een aantal minder parkeerplaatsen.

Advertisements

De commissie merkt overigens wel op dat er slecht is gecommuniceerd met de bewoners. Zo zou een ambtenaar hebben gezegd dat voor 99% zeker de bomen behouden konden blijven. Ook was pas na de kerst contact gezocht, in plaats van ervoor. Dat neemt niet weg dat het oordeel wat hen betreft stand houdt, het bezwaar is verworpen.

02-06-2021 09:05