Gouda: Bouw semipermanente huisvesting Zorgpartners Midden-Holland van start

Aan de Anna van Meertenstraat in Gouda zijn de bouwwerkzaamheden gestart voor de realisatie van semipermanente huisvesting voor de tijdelijke opvang van bewoners van diverse locaties van Zorgpartners Midden-Holland. De bouw zal naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 gereed zijn. De tijdelijke huisvesting krijgt de naam De Rietkraag.

Transitie
Zorgpartners Midden-Holland gaat de komende jaren de locaties Floravita in Boskoop, Souburgh in Waddinxveen en De Breeje Hendrick in Lekkerkerk ingrijpend verbouwen. Het gaat hier om een transitie naar verpleeghuizen waarbij de gebouwen worden aangepast aan de hoge eisen die Zorgpartners stelt aan een aangename woonomgeving en kwaliteit van leven. Voor de tijdelijke opvang van deze bewoners gaat Zorgpartners deze tijdelijke huisvesting realiseren in Gouda.

Er zijn en komen in de toekomst steeds meer cliënten met een zwaardere zorgvraag. Drie locaties van Zorgpartners moeten aangepast worden om aan de zwaardere verpleeghuiszorg van deze cliënten te kunnen blijven voldoen. Gezien de grote vraag naar verpleeghuiszorg in de regio Midden-Holland, vindt Zorgpartners het niet wenselijk om deze bewoners tijdelijk in andere locaties van Zorgpartners te laten wonen. Dat zou een regionale opnamestop tot gevolg hebben en dat wil Zorgpartners voorkomen. Daarom wil Zorgpartners semipermanente huisvesting realiseren.

Advertisements


Semipermanente huisvesting
Semipermanente huisvesting maakt het mogelijk om 100 cliënten tijdelijk te huisvesten waardoor bewoners en medewerkers zoveel mogelijk op één locatie bij elkaar blijven. De te realiseren huisvesting in Gouda wordt laagbouw met drie verdiepingen en een lift. Cliënten verblijven net als in de huidige verpleeghuizen op woonverblijven met huiskamers. De appartementen zijn ruim en met eigen sanitair.

De locatie voor de semipermanente huisvesting is een eigen terrein naast het huidige verpleeghuis Prinsenhof aan de Ridder van Catsweg in Gouda. Op deze locatie stond het inmiddels afgebroken gebouw van het voormalige verpleeghuis De Riethoek. De tijdelijke huisvesting krijgt de naam De Rietkraag.

Voorlopige planning
De bewoners van Floravita zullen als eerste tijdelijk worden gehuisvest. Daarna volgen de bewoners van Souburgh en De Breeje Hendrick. Uitgangspunt is dat de semipermanente huisvesting minimaal 6 jaar in gebruik zal zijn voor de verschillende transities.

Informatie over de voortgang van de transitie en bouw publiceert Zorgpartners op haar website: www.zorgpartners.nl/transitie. Omwonenden worden geïnformeerd door middel van brieven en informatiebijeenkomsten.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?

Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android


22-10-2019 12:11