Gouda blijft voorlopig gewoon op kunstgras voetballen

Gouda – De uitzending van tv-programma Zembla van vorige week over de mogelijke gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden heeft veel stof doen opwaaien. Wetenschappers vermeldden dat de korrels van rubbergranulaat nooit goed zijn onderzocht. Volgens Zembla zitten er kankerverwekkende stoffen in de korrels. Na de uitzending hebben verschillende Nederlandse voetbalverenigingen maatregelen genomen. Hoe zit het met de Goudse voetbalclubs?

Jodan Boys beschikt over twee kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met korrels van rubbergranulaat. De club geeft aan blij te zijn met het extra onderzoek dat minister Schippers (VWS) heeft aangekondigd en hoopt dat het meer duidelijkheid schept. Omdat uit eerdere onderzoeken van onder andere het RIVM is gebleken dat er geen gezondheidsrisico’s zijn neemt Jodan Boys op dit moment geen aanvullende maatregelen. De club wacht de resultaten van het nieuwe onderzoek af. Ondertussen wordt er gewoon verder gevoetbald.

SV Gouda heeft net een nieuw kunstgrasveld
SV Gouda beschikt heeft net een nieuw aangelegd kunstgrasveld, dat eigendom is van de gemeente Gouda. Dit veld is net als het oude veld voorzien van rubbergranulaat als instrooimiddel. Het veld voldoet aan al de huidige bekende en bestaande milieukeuren uit 2011, en levert momenteel geen gevaar op voor de volksgezondheid, geeft men aan. Daarom is er voor gekozen gewoon verder te voetballen op de kunstgrasvelden. Er is dit jaar een aanvullend onderzoek verzocht aan de ECHA. SV Gouda laat via de website weten de resultaten van dit onderzoek nauwgezet te volgen en maatregelen te nemen mochten er noodzakelijke ingrepen nodig zijn. Alles in nauw overleg met de gemeente Gouda.

Advertisements

Voetbalclub SV Donk heeft op zijn website een brief van SportpuntGouda gepubliceerd die gericht is aan al de buitensportverenigingen in Gouda. Hierin staat vermeld dat het rubbergranulaat dat in Gouda wordt gebruikt voldoet aan de eisen van Milieukeur. Er volgt een Europees onderzoek naar de korrels. Als hieruit blijkt dat er onacceptabele risico’s zijn, worden er maatregelen genomen. Zo ver is het nu nog niet. Daarom blijven ze bij SV donk momenteel op de kunstgrasvelden spelen.

VV Ona, dat één kunstgrasveld heeft, verwijst op de site naar het bericht van RIVM, maar kondigt geen maatregelen aan.

‘Contact met de korrels minimaliseren’
GC&FC Olympia laat weten dat de KNVB en het RIVM van mening blijven dat voetballen met rubbergranulaatkorrels geen gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Daarom gaat het beker- en competitieprogramma ongewijzigd door. Wel wordt gekeken hoe het contact met het kunstgras beperkt kan blijven. De trainingen voor de jongste jeugd worden zo veel mogelijk op natuurgras gegeven om het contact met de korrels te minimaliseren.